BeleggingsĀ­verzekeringen bij Reaal

  • Hoe weet ik wat de opbrengst kan zijn van mijn beleggingen aan het einde van de looptijd?

    Het voorbeeldkapitaal dat in de offerte is gegeven, is geen garantie maar een voorbeeld. Het voorbeeldkapitaal geeft aan welk bedrag je op dat moment onder die omstandigheden op de einddatum van je verzekering mogelijkerwijs kon verwachten. Niemand kan echter de beurs voorspellen. De koers van jou fonds verandert gedurende de looptijd van je verzekering. Dit betekent dat de verwachting ieder jaar aangepast moet worden. Daarom ontvang je jaarlijks van Reaal een waardeoverzicht waarop een voorbeeldkapitaal staat vermeld. Dit voorbeeldkapitaal is aangepast aan de laatste ontwikkelingen, zodat je een actueel beeld hebt.

  • Welke risico's loop ik bij een beleggingsverzekering?

    Je neemt een financieel risico als je belegt. De waarde van je participaties in beleggingsfondsen kan veranderen. Misschien hebben sommige beleggingsfondsen vroeger veel geld opgebracht, maar dat betekent niet dat dit in de toekomst ook zo is. De groei van de waarde van dit product is afhankelijk van veel zaken. Bijvoorbeeld de veranderingen op de kapitaalmarkt, de effectenmarkt, de valutamarkt en de goederenmarkt. Deze veranderingen hebben gevolgen voor de waarde van je participaties in beleggingsfondsen.

  • De opbrengst van mijn beleggingsverzekering valt me tegen. Hoe kan dat?

    De waardeontwikkeling van je beleggingsverzekering kan tegenvallen door slechte prestaties op de beurs. Overigens wordt een beleggings-verzekering doorgaans afgesloten voor een langere periode tot wel 30 jaar. Dat betekent dat pas aan het einde van de looptijd van de verzekering een volledig beeld kan ontstaan van het behaalde rendement. Het behaalde resultaat is het gevolg van de koersontwikkeling van het door jou gekozen beleggingsfonds. Reaal bepaalt niet de koers of de waarde van je beleggingsfonds. Reaal is daarom ook niet verantwoordelijk voor koersdalingen van dit fonds.