Automatische beoordeling van je aanvraag

Als je een overlijdensrisicoverzekering afsluit, is het voor de verzekeraar belangrijk om een goede inschatting te kunnen maken van het risico op vroegtijdig overlijden van de verzekerde(n). Dit doen wij op basis van een uitgebreide gezondheidsverklaring van de verzekerde(n). 

Blijkt hieruit dat we je aanvraag automatisch kunnen beoordelen? Dan kom je in aanmerking voor de ORV Start. Kom je niet in aanmerking voor de ORV Start, dan kun je meestal wel een ORV Plus afsluiten.

Let op! Wij gaan ervan uit dat alle opgegeven informatie in de gezondheidsverklaring volledig en juist is. Als later blijkt dat er onvolledige of onjuiste informatie is verstrekt, dan kunnen wij de verzekering opzeggen. Of wij kunnen de uitkering verlagen of een uitkering weigeren.

Wanneer kunnen we je aanvraag waarschijnlijk niet automatisch beoordelen?

Let op! Onderstaande punten zijn alleen om te kijken of je een ORV Start kunt aanvragen of beter een ORV Plus. Na je aanvraag ontvangt een verzekerde altijd een gezondheidsverklaring per e-mail.

Of we je aanvraag automatisch kunnen beoordelen hangt van meerdere factoren af. Geldt een van onderstaande punten voor (een van de) verzekerden? Dan kunnen we je aanvraag meestal niet automatisch beoordelen en kun je geen ORV Start afsluiten.

1. De verzekerde heeft voor een van onderstaande klachten, ziekten of aandoeningen een medisch specialist bezocht of heeft hiervoor medicijnen voorgeschreven gekregen.

Klachten, ziekten of aandoeningen

  • aan hersenen of zenuwen;
  • van psychische aard;
  • aan hart of bloedvaten;
  • aan longen of luchtwegen;
  • andere inwendige organen als nieren, darmen, lever, blaas;
  • goed- of kwaadaardige zwellingen of tumoren.

2. De verzekerde gebruikt drugs of heeft deze gebruikt.

3. De verzekerde heeft op dit moment een BMI > 30 en/of verhoogde bloedsuiker (diabetes mellitus).

Bij bovenstaande punten heb je dus een verhoogde kans dat we je aanvraag niet automatisch kunnen beoordelen. Je kunt wel altijd de ORV Plus aanvragen. Onze medisch adviseur bepaalt dan of we je aanvraag meteen kunnen accepteren of dat we nog aanvullende informatie nodig hebben.

Wat gebeurt er als we je aanvraag niet automatisch kunnen beoordelen?

Vraag je een ORV Start aan en kunnen we je aanvraag niet automatisch beoordelen? Dan zetten wij het om in een aanvraag voor ORV Plus. Een medisch adviseur beoordeelt dan de gezondheidsverklaring(en). Het kan zijn dat we aanvullende informatie over de gezondheid van de verzekerde(n) vragen.Premie berekenen ORV Start

Komt de verzekerde in aanmerking voor ORV Start? Bereken dan nu je premie.