De verschillende overlijdens­uitkeringen

Bij onze overlijdensrisico­verzekering kies je uit 3 soorten uitkeringen bij overlijden. We keren het bedrag bij alle uitkeringen in één keer uit na overlijden van de verzekerde.

De gelijkblijvende uitkering

Je kunt kiezen voor een bedrag dat gelijk blijft. Je hebt de zekerheid dat het met jou afgesproken verzekerd bedrag tijdens de hele verzekering hetzelfde is. Een gelijkblijvende uitkering is vooral geschikt voor het afdekken van risico's die voor lange tijd op hetzelfde niveau blijven. Denk bijvoorbeeld aan een aanvulling op het inkomen van je partner. Of als bijdrage aan de studie van je kinderen.

De uitkering die elk jaar daalt met een percentage (annuïtair dalend)

Je kunt kiezen voor een bedrag dat ieder jaar daalt. Het bedrag daalt niet elk jaar met hetzelfde bedrag. Aan het begin van de verzekering daalt het bedrag beperkt en aan het eind van de verzekering daalt het bedrag sterk. De uitkering is het bedrag dat op het moment van overlijden verzekerd is. Deze variant wordt vaak gekozen omdat je de overlijdensrisico­verzekering gelijk wilt laten lopen met het nog niet afgeloste deel van je hypotheek. Ook is deze dalende variant geschikt als nabestaanden­voorziening, bijvoorbeeld tijdens de opgroeiperiode van kinderen.

De uitkering die daalt met een afgesproken bedrag (lineair dalend)

Je kunt kiezen voor een bedrag dat elk jaar daalt met een vooraf met jou afgesproken bedrag. We bepalen de jaarlijkse daling door het bedrag te delen door het aantal jaren dat de verzekering loopt. De uitkering is het bedrag dat op het moment van overlijden verzekerd is. De uitkering daalt elk jaar met een afgesproken vast bedrag. De uitkering is het bedrag dat op het moment van overlijden verzekerd is. Deze dalende overlijdensrisico­verzekering wordt vaak gekozen als de behoefte aan een uitkering bij overlijden naar verloop van tijd afneemt. Bijvoorbeeld in verband met je hypotheek. Maar denk ook aan de opgroeiperiode van kinderen of het aflossen van een schuld.

Wat is het verschil in premie?

  • De premie van de lineair dalende uitkering is het laagst.
  • Het duurst is de gelijkblijvende uitkering. De premie van de annuïtair dalende uitkering zit er tussenin.

Je betaalt de premie altijd tot de einddatum van de verzekering.