Onderhouds­regeling

Je wilt natuurlijk dat je arbeids­ongeschiktheids­verzekering blijft aansluiten op je financiële situatie. Daarom heeft je verzekering een onderhouds­regeling. Daarmee zorg je ervoor dat het bedrag dat je verzekerd hebt, blijft aansluiten op je gemiddelde inkomen in de voorgaande 3 jaren. Je hebt een brief van ons ontvangen hierover.

Voor­waarden onderhouds­regeling

Hieronder lees je wat de voor­waarden en mogelijkheden zijn voor het aanpassen van je arbeids­ongeschiktheids­verzekering.

Wijzigen

 • Met je arbeids­ongeschiktheids­verzekering verzeker je een bedrag per dag. Als je dit bedrag vermenigvuldigt met 365 kom je uit op het verzekerde bedrag per jaar.
 • Je kunt het verzekerde dag­bedrag één keer per jaar met maximaal 10% verhogen of verlagen.
 • Verhoog je met meer dan 10%? Dan kunnen wij vragen om een nieuwe gezondheids­verklaring en/of inkomensgegevens.
 • Het maximaal te verzekeren dagbedrag aan 80% van het gemiddelde inkomen over de afgelopen drie jaar verminderd met 70% van het wettelijk minimumloon. Met het gemiddelde inkomen bedoelen wij het inkomen uit arbeid over de afgelopen drie jaar zoals u die opgeeft voor de inkomstenbelasting.
 • Het maximaal te verzekeren dag­bedrag is € 146.000 per jaar.
 • Een wijziging van het beroep of wijziging in de verdeling van de beroepswerkzaamheden kan gevolgen hebben voor de verzekering. Is er sprake van een risicoverzwaring, dus loop je meer risico om arbeids­ongeschikt te worden? Dan kunnen wij de premie en/of de voor­waarden van de verzekering wijzigen of zelfs de verzekering beëindigen.

Premie

 • Het verhogen of verlagen van het verzekerde dagbedrag heeft gevolgen voor je premie. We vermelden de premie op je nieuwe polis.
 • Bij het verhogen van het verzekerde dagbedrag ga je meer premie betalen. De premie voor het verhoogde deel van het verzekerde dagbedrag berekenen wij volgens het premietarief dat geldt voor je leeftijd op het moment van de verhoging.
 • Wij verhogen het verzekerde dagbedrag alleen als je alle verschuldigde premie tot aan de wijzigingsdatum hebt betaald. Bij een verhoging van het verzekerde dagbedrag ontvang je een aanvullende premienota.
 • Bij het verlagen van het verzekerde dagbedrag storten we eventueel teveel betaalde premie terug op je rekening. Loop je achter in het betalen van de premie? Dan verrekenen wij dit.

Beperkingen

 • Is er sprake van beperkende voorwaarden, clausules of andere bepalingen? Dan zijn deze ook van toepassing op de verhoging van het verzekerde dagbedrag.
 • Je kunt het verzekerde dag­bedrag niet verhogen als je arbeids­ongeschikt bent, of dat bent geweest in de 90 dagen vóór je verzoek om de aanpassing van de arbeids­ongeschiktheids­verzekering. Twijfel je of dit bij jou het geval is (geweest)? Neem dan contact op met afdeling Claimadvies via 020 – 543 67 20.
 • Word je arbeids­ongeschikt ná de ingangsdatum van de verhoging van het verzekerde dag­bedrag? En is dit een gevolg van een ziekte die ontstaan is of een ongeval dat plaatsvond vóór de ingangsdatum van de verhoging? Dan maken wij de verhoging van het verzekerde dag­bedrag ongedaan. In dat geval baseren wij een eventuele uitkering op het verzekerde dag­bedrag vóór de verhoging.

Aanpassing

 • Als wij de wijziging goedkeuren, gaat deze in op de datum waarop wij je verzoek hebben ontvangen.
 • Je ontvangt na de aanpassing een gewijzigde polis.
 • Je kunt het verzekerde dagbedrag of het beroep aanpassen op de polis door contact op te nemen met je financieel adviseur.

Voor­waarden UNIM AW