Veelgestelde vragenHefboom- en inteereffect

Wat is het hefboom- en inteereffect?

Het hefboomeffect kan ervoor zorgen dat je verzekering sneller in waarde daalt of stijgt. Hoe komt dit? De premie voor de overlijdensrisicodekking wordt bij je verzekering betaald uit de opgebouwde waarde. Hoe hoger de opgebouwde waarde, hoe lager de premie voor de dekking bij overlijden. Dit komt omdat een deel van de eventuele uitkering bij overlijden uit de opgebouwde waarde kan worden betaald. Voor dit deel hoef je dus geen premie te betalen. Nu treedt het positieve hefboomeffect op. Maar bij tegenvallende beleggingsresultaten werkt het andersom. Dan wordt de premie voor de dekking bij overlijden juist hoger omdat de opgebouwde waarde achterblijft. Dit noemen we het negatieve hefboomeffect. En door deze hogere premie daalt de opgebouwde waarde nog meer. Dit noemen we het inteereffect. Lees meer

Waarom is mijn vergoeding voor het hefboom- en inteereffect zo laag?

Afhankelijk van de beleggingsresultaten en de opgebouwde waarde van je verzekering kan het hefboom- en inteereffect in meer of mindere mate optreden. Niet alleen negatief, maar ook positief. Als periodes van goede en slechte beleggingsresultaten elkaar afwisselen wordt het effect beperkt. Het hefboom- en inteereffect over de hele periode valt dan mee. Een lage vergoeding betekent dat je weinig last hebt gehad van de negatieve gevolgen van het hefboom- en inteereffect.

Ik heb een compensatiebrief ontvangen met een zeer laag bedrag. Waarom vergoedt Reaal zo'n laag bedrag?

In de compensatieregeling is afgesproken dat we klanten die recht hebben op een vergoeding altijd een vergoeding geven. Ook als het om een heel laag bedrag gaat ontvangt je dus een vergoeding. Je hebt er immers recht op.

Kan het hefboom- en inteereffect ook in de toekomst optreden?

Ja, het hefboom- en inteereffect kan ook in de toekomst optreden. Dit kan zolang er een overlijdensrisicodekking in je verzekering zit én de waarde van je verzekering lager is dan het verzekerde bedrag bij overlijden.

Wordt het hefboom- en inteereffect in de toekomst ook vergoed door Reaal?

Nee, je krijgt alleen een vergoeding voor het verleden.

Waarom wordt het hefboom- en inteereffect niet vergoed in de toekomst?

Dit is afgesproken in de compensatieregeling omdat je eventuele negatieve gevolgen van dit effect in het verleden niet meer kunt voorkomen. Voor de toekomst kun je dit wel. Lees hoe je het hefboom- en inteereffect in de toekomst kunt voorkomen, in de brief en onder de laatste vraag van deze pagina: 'Wat kun je doen als je niet wilt dat dit effect nog op kan treden?'

Waarom zorgt Reaal er niet voor dat het hefboom- en inteereffect niet meer
op kan treden?

De oorzaak van het hefboom- en inteereffect is ‘ingebouwd’ in een bepaald type verzekering (in vakjargon Universal Life verzekeringen genoemd). Het effect kan zowel negatief als positief zijn. Als wij ervoor zouden zorgen dat dit effect niet meer op kan treden, kan dat dus ook nadelig voor je uitpakken. Daarom vragen we je hierover te overleggen met je financieel adviseur en daarna zelf een beslissing te nemen.

Wat kun je doen als je niet wilt dat dit effect nog op kan treden?

Misschien is het voor jouw verzekering mogelijk de dekking voor overlijdensrisico stop te zetten. Om te bekijken of dit effect heeft, kunt een berekening opvragen van de eindwaarde van je beleggingsverzekering zonder overlijdensrisicodekking. Er zijn ook andere mogelijkheden. Je financieel adviseur kan je helpen om de mogelijkheden en de eventuele fiscale gevolgen voor je op een rij te zetten.
Help me nu

Help me nu