Woordenboek verzekeringen

Wat is begunstiging, opstal­verzekering of eigenrisico­termijn? Kenmerkend voor verzekeringen zijn de vele begrippen en het vakjargon. Maar wat betekent het allemaal?

Gemakkelijk en overzichtelijk

Belangrijkste begrippen

a - g

 • Aan- en verkoopkosten

  Dat zijn de kosten voor het aankopen en verkopen van participaties (deel van een beleggings­fonds). Fonds­beheerders kunnen deze kosten rekenen. In het prospectus (wettelijk vereist document) van het fonds staan deze kosten dan vermeld. Een verzekeraar kan deze kosten doorberekenen.

  Een verzekeraar kan ook verkoopkosten rekenen als er geen aan- of verkoopkosten door de fonds­beheerder worden gerekend. In dat geval zijn de kosten bedoeld voor de werkzaamheden die de verzekeraar uitvoert om de aan- en verkopen van en naar een fonds te doen

 • Acceptatiegraad

  Mensen die chronisch ziek zijn, hebben een levenslange aandoening zonder uitzicht op volledig herstel en met een relatief lange ziekteduur. Voor veel chronisch zieken is het daarom vaak lastig om een overlijdensrisico­verzekering af te sluiten. Het aanvraagproces kan langer duren. Vaak zijn er aanvullende gezondheids­verklaringen nodig. Ook vallen premies soms hoger uit. En omdat het risico op overlijden binnen de verzekeringsduur hoger is, wordt de aanvrager nauwkeurig beoordeeld. Gelukkig kunnen chronisch zieken bij ons over het algemeen wel een overlijdensrisico­verzekering afsluiten. Om dit proces makkelijk te laten verlopen, hebben wij een aangepast aanvraagtraject. Eerst een medische beoordeling en dan pas het premievoorstel.

 • Afkoop

  Wil je je levens­verzekering voor de afgesproken einddatum stoppen? Dan heet dat afkopen of vroegtijdig stoppen.

  Dit zijn de stappen om je levens­verzekering af te kopen:

  1. Stuur ons een afkoopverzoek met het polis­nummer
  2. Per post ontvang je een afkoopofferte
  3. Stuur deze afkoopofferte naar ons terug

  Let op: Je kunt niet alle levens­verzekeringen afkopen. Vraag daarom eerst aan je financieel adviseur of je je verzekering kunt afkopen.

  Let op: Is je levens­verzekering verbonden aan een hypotheeklening? Vraag bij de geldverstrekker (bank of verzekeraar) om een bewijs van goed­keuring. Alleen daarmee kunnen wij een afkoop­waarde uitkeren.

 • Afkoopofferte

  Wil je een levens­verzekering stoppen waarin waarde wordt opgebouwd? Dan moet je de verzekering afkopen. Als je de verzekering daadwerkelijk wilt afkopen, dan ontvang je een afkoopofferte van ons (de verzekeraar).

  Op deze afkoopofferte vind je onder andere de waarde waar je recht op hebt bij afkoop. Ook staan de gevolgen van de afkoop kort beschreven. Ga je akkoord met het beëindigen van je verzekering en de uitkering? Dan kun je de offerte ondertekenen en naar ons terugsturen. Daarna ontvang je de afkoop­waarde.

 • Afkoopwaarde

  De afkoop­waarde is de waarde die je ontvangt als je een levens­verzekering eerder stopzet (afkoopt) dan de afgesproken einddatum. Dit geldt alleen voor levens­verzekeringen waarin een waarde wordt opgebouwd.

 • Afpanding

  Een levens­verzekering kan gekoppeld zijn aan je hypotheek. Deze koppeling heet 'verpanding'.

  Als een verpande levens­verzekering uitkeert (door bijvoorbeeld het bereiken van de einddatum of bij vroegtijdige afkoop), dan moet eerst de verpanding verwijderd worden. Het bericht dat akkoord geeft voor het verwijderen, heet een afpanding.

  De hypotheekverstrekker, bijvoorbeeld de bank, is dan de partij die het akkoord voor de afpanding moet geven. Zij bepalen aan wie de waarde van de levens­verzekering uitgekeerd moet of mag worden.

 • Annulerings­verzekering

  Kies je voor een aanvullende annulerings­verzekering bij jouw reis­verzekering? Dan verzeker je je voor annuleringskosten en gemiste reisdagen door bepaalde onverwachte gebeurtenissen. Bij Reaal kun je bij deze dekking kiezen uit een vergoeding van maximaal € 1.500 of € 2.500 per verzekerde per reis. Onder onverwachtse gebeurtenissen verstaan wij overlijden, ziekte of werkeloosheid. Of juist het vinden van een baan, schade aan je woning of het toegewezen krijgen van een huurwoning of echtscheiding. Ook worden in veel gevallen jouw gemiste reisdagen vergoed.

 • Arbeidsgeschiktheidsverzekeraar

  We ondersteunen je graag met zaken die ervoor zorgen dat jij lekker kunt ondernemen. Als jij onbezorgd en met plezier kunt werken, heb je meer kans om gezond te blijven en kan je met passie blijven ondernemen. We werken samen met partijen op verschillende gebieden, zodat jij het beste uit jezelf én je onderneming kunt halen. Hiermee richten we ons ook op het voorkomen van arbeids­ongeschiktheid. Daarin zijn we een echte arbeidsgeschiktheidsverzekeraar. Want voorkomen is natuurlijk beter dan genezen. En mocht er toch iets misgaan, dan zorgen wij ervoor dat je zo snel mogelijk weer aan het werk kan en dat jouw inkomen gegarandeerd is.

 • Artikel 34 WAM-verklaring

  Ieder voertuig met een kenteken moet volgens de wet verzekerd zijn. De Rijksdienst voor het wegverkeer (RDW) is de instantie die dit controleert. Als blijkt dat het kenteken niet als verzekerd is aangemeld bij een verzekeraar (bijvoorbeeld bij ons), dan verstuurt de RDW een waarschuwingsbrief naar de eigenaar van de auto. Nadat de waarschuwingsbrief is verstuurd, krijgt de eigenaar van de auto tijd om het voertuig alsnog te verzekeren. Zo kan de verzekeraar het kenteken opnieuw aanmelden bij de RDW.

  Reageert de eigenaar van de auto niet op de waarschuwingsbrief? Dan verstuurt de RDW een 2e brief. Hierin geeft de RDW aan dat zij een artikel 34 WAM-verklaring van de eigenaar van de auto wil ontvangen.

  Als blijkt dat het voertuig op het moment van de controle door de RDW wel was verzekerd, dan kan de verzekeraar een artikel 34 WAM-verklaring afgeven. Hierin staat bevestigd dat de eigenaar van de auto wel verzekerd was over de genoemde periode. Blijkt dat het voertuig niet op tijd was verzekerd? Dan kan de RDW een boete opleggen aan de eigenaar van de auto. Deze bedraagt € 550 (2017).

 • Assurantiebelasting

  Assurantiebelasting is een belasting die je moet betalen als je bepaalde schade­verzekeringen afsluit. Bijvoorbeeld een inboedel­verzekering of auto­verzekering. Deze belasting betaal je bovenop de premie. Iedere schadeverzekeraar draagt deze belasting direct af aan de Belastingdienst. Dat geldt dus ook voor Reaal.

  Voor sommige verzekeringen geldt een vrijstelling. Daarover betaal je geen assurantiebelasting. Voor een levens­verzekering, arbeids­ongeschiktheids­verzekering of ongevallen­verzekering hoef je bijvoorbeeld geen assurantiebelasting te betalen. Kijk voor meer informatie op belastingdienst.nl.

 • Attestatie de vita

  De attestatie de vita is een bewijs van in leven zijn. Deze wordt afgegeven door de gemeente waarin de verzekerde woont. In Nederland melden Gemeentelijke basisadministraties gevallen van overlijden aan pensioen­fondsen, maar niet aan levensverzekeraars. Daarom moet de ontvanger van een lijfrente-uitkering zelf regelmatig bij de gemeente een attestatie de vita halen, om bij de verzekeraar in te dienen. Hiermee toon je aan dat je nog in leven bent en dus recht hebt op een uitkering.

 • Autohulp

  Met deze aanvullende dekking op je reis­verzekering ben je verzekerd voor het uitvallen van je vervoersmiddel of de bestuurder tijdens je vakantie. Je kunt hierbij denken aan een kapotte versnellingsbak op de snelweg in Frankrijk, het overlijden van de bestuurder of een eerste en tweedegraads familielid of andere onverwachtse gebeurtenissen. Op deze manier kun jij onbezorgd je reis voortzetten of, als je dat wilt, terugkeren naar huis.

 • Averij-grosse

  Averij-grosse is een oud zee­recht. Ouder dan het verzekerings­recht en staat daar ook geheel los van. Een averij-grosse handeling is een buitengewone opoffering of uitgave die in geval van gevaar wordt gedaan om het gevaar af te wenden.

  Een voorbeeld hiervan is het overboord werpen van lading als een schip dreigt te zinken. Als het schip en de rest van de lading uiteindelijk niet zinkt door het overboord werpen van de lading, dan is dit averij-grosse. In dat geval heeft de partij die schade lijdt (de eigenaar van de lading) het recht op een verhoudingsgewijze bijdrage van de andere belanghebbende partijen, de eigenaar van het schip en de overige lading.

  Een verzekerde kan de averij-grosse kosten, die door hem gemaakt zijn, op ons verhalen. Maar die moeten dan wel veroorzaakt zijn door een verzekerd gevaar. Het maakt niet uit of het verzekerde object zelf beschadigd is.

 • Bandbreedte

  Voor je verzekering kan een bandbreedte gelden. Dit betekent dat de hoogst- en laagstbetaalde premie voor je verzekering niet teveel van elkaar mogen afwijken. Ze moeten met elkaar in een bepaalde verhouding staan. Dit is per verzekering verschillend. Een bandbreedte is van toepassing op verzekeringen met een uitkering, waarbij je recht hebt op een vrijstelling. Om deze vrijstelling te behouden, moet je aan de bandbreedte-eis voldoen.

 • Begunstiging

  De begunstigde van een levens­verzekering is degene die het geld­bedrag ontvangt als de verzekering wordt uitgekeerd. Wie de begunstigde is, staat meestal op de polis. Als er geen begunstiging is vermeld, dan geldt de standaardbegunstiging. Dit is in de wet geregeld (zie standaardbegunstiging). Degene die de verzekering afsluit (de verzekeringnemer) kan bepalen wie de begunstigde is. De begunstigde kan de verzekeringnemer zelf zijn of iemand anders. Ook kan de begunstigde met zijn eigen naam genoemd staan op de polis of aangeduid worden in zijn hoedanigheid, bijvoorbeeld verzekeringnemer, echtgenoot, partner of kind. Als de verzekering is afgesloten in combinatie met een hypotheek, dan is de geldverstrekker de begunstigde.

 • Beleggingsplan

  In een beleggingsplan bepaal je:

  • Wat je met de waarde van je beleggingen wilt proberen te bereiken (beleggingsdoel).
  • Over welke periode je wilt beleggen (beleggingshorizon).
  • Welke beleggingshouding bij je past, dus of je veel of weinig risico wilt lopen (risicofactor).
  • De fondsen waarin je moet beleggen (strategie).
 • Beleggingsverzekering

  Een beleggings­verzekering is een levens­verzekering waarvan de hoogte van de uitkering is gekoppeld aan beleggingen. Voor de beleggings­verzekering betaal je een premie. Meestal betaal je een periodieke premie, bijvoorbeeld maandelijks. Je kunt ook in één keer een bedrag storten. Dit heet een koopsom.

  De verzekeraar belegt een deel van de premie (na aftrek van kosten) in één of meer beleggings­fondsen. Daarnaast kunnen verschillende risico's worden meeverzekerd. Dit kan een premievrijstelling bij arbeids­ongeschiktheid of bij overlijden van de verzekerde zijn. Hiervoor betaal je ook premie.

 • Bereddingskosten

  Bereddingskosten zijn kosten die je maakt om een schade te voorkomen of te verminderen. Verzekeraars vinden het belangrijk dat een (grotere) schade wordt voorkomen of beperkt, en daarom krijg je ook deze extra kosten vaak vergoed. Het maakt hierbij niet uit of de reddingspoging is geslaagd of niet. Ook als je schade moet maken om een grotere of andere schade te voorkomen of te beperken, vallen die kosten onder bereddingskosten.

 • Beroepsarbeidsongeschikt

  Beroepsarbeids­ongeschiktheid betekent dat bij de beoordeling van je arbeids­ongeschiktheid het beroep dat je verzekerd hebt, bepalend is. Ben je bijvoorbeeld fysiotherapeut? Dan houden wij er bij de beoordeling van je arbeids­ongeschiktheid geen rekening mee of je bijvoorbeeld nog als docent kunt werken.

 • Bonus-maluskorting

  De bonus-maluskorting is een beloning voor schadevrij rijden met de auto of motor. Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger je korting. Bij onze auto­verzekering tot wel 80%. Heb je schade, dan raak je soms een deel van de korting kwijt.

  In de voor­waarden van onze auto­verzekering en onze motor­verzekering staat een tabel met de kortings­percentages. In de tabel staat hoeveel korting je krijgt na een jaar schadevrij rijden. En of je minder korting krijgt na één of meer schades.

  Bij het aanvragen van de verzekering bepalen wij de korting op basis van de schadevrije jaren die je al hebt opgebouwd. Daarna wordt de korting elk verzekeringsjaar aangepast.

  Onze bromfiets- en oldtimer­verzekering kennen geen bonus-maluskorting.

 • Brandverzekering

  Een brand­verzekering is een verzamelnaam voor verzekeringen die dekking bieden voor schade door brand aan de woning of de spullen die zich daarin bevinden. Dat zijn bij ons de woonhuis­verzekering en inboedel­verzekering.

  Met de woonhuis­verzekering is de schade of het verlies van je woning verzekerd. Je bent verzekerd als de schade is veroorzaakt door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis. We vergoeden onder meer het volgende:

  • Schade aan je woning.
  • Schade door verlies van je woning, bijvoorbeeld als deze helemaal is afgebrand.
  • Schade aan je schuur, garage, vaste zwembad, eventuele bijgebouwen, schuttingen, terreinafscheidingen of tuinhuisjes.
  • Schade aan glas in je woning.
 • Buitengewone kosten

  Tijdens je vakantie kan er altijd iets onverwachts gebeuren. Bijvoorbeeld wanneer jij of een van je reisgenoten op vakantie ziek wordt of een ongeluk krijgt. De extra kosten die dit met zich mee brengt, zijn buitengewone kosten. Als je een doorlopende reis­verzekering van Reaal hebt, zijn buitengewone kosten meeverzekerd.

 • Clausule

  Een clausule is een uitbreiding of een beperking op de standaard voor­waarden die gelden voor een verzekerings­overeenkomst. Een clausule staat op je polisblad. Bij dure scooters stellen we bijvoorbeeld bepaalde eisen aan de sloten. In de clausule staat dan dat diefstal alleen gedekt is als je een bepaald type slot gebruikt. Of als de scooter uit een afgesloten ruimte is gestolen.

 • Compensatieregeling

  In onze compensatie­regeling hebben we met consumentenstichtingen een maximum aan kosten afgesproken voor beleggings­verzekeringen. De kosten van deze verzekeringen moeten per jaar gemiddeld lager zijn dan een bepaald percentage van de opgebouwde waarde van de verzekering. Zijn de kosten hoger dan dit kostenmaximum? Dan geven we een vergoeding. Eventuele risicopremies, zoals voor een uitkering bij overlijden, vallen niet onder deze kosten. Ook vergoeden we geen tegenvallende beleggingsresultaten.

 • DAS Rechtsbijstand

  Heb je bij ons een rechtsbijstand­verzekering? Dan wordt de rechtsbijstand uitgevoerd door DAS Rechtsbijstand. Je kunt als klant rechtstreeks contact opnemen met DAS.

  DAS denkt met je mee bij problemen en conflicten. Hun specialisten komen met praktische en haalbare oplossingen. Of ze helpen je om problemen of conflicten te voorkomen. Je krijgt direct contact met iemand die rustig met je meedenkt en weet hoe hij je verder kan helpen. Het is altijd een expert. Of het nou een jurist, een financieel specialist, een mediator, een medewerker van het callcenter of een webcarespecialist is. Met een expert kom je verder, omdat hij je begrijpt en verstand van zaken heeft. Of het nou een juridische oplossing betreft, een goede onderhandeling, of een incasso-traject.

  DAS denkt mee over het voorkomen van juridische of financiële problemen. Zelfs als je niet verzekerd bent. Ze gebruiken graag al hun kennis van financiële en juridische zaken die ze in huis hebben om dat voor elkaar te krijgen.

  Voor zzp'ers is er een speciale zzp-verzekering rechtsbijstand. Handig als bijvoorbeeld je klanten niet betalen, want dan krijg je incassobijstand.

 • Depositogarantiestelsel

  Als een bank door bijvoorbeeld een faillissement haar verplichtingen niet meer kan nakomen, dan biedt het depositogarantiestelsel een garantie aan de rekeninghouders.

  Het depositogarantiestelsel biedt een vergoeding van maximaal € 100.000 per rekeninghouder per bank. Bij een rekening op 2 namen is het garantie­bedrag dus maximaal € 200.000.

  De (meeste) betaal- en spaar­rekeningen, lopende rekeningen en termijndeposito's vallen onder het depositogarantiestelsel.

 • Eigenrisico­termijn

  Bij een arbeids­ongeschiktheids­verzekering heb je te maken met een eigenrisico­termijn. Dit is de periode waarin je geen uitkering ontvangt, maar wel arbeids­ongeschikt bent.

 • Erfbelasting

  Als een overlijdensrisico­verzekering tot uitkering komt, moet de persoon die de uitkering ontvangt de begunstigde hierover belasting betalen. Dit heet erfbelasting, vroeger ook bekend onder de naam successie­recht. De hoogte van de erfbelasting hangt af van de hoogte van de uitkering en van de relatie van de begunstigde met de overledene.

  Er zijn ook manieren om erfbelasting te voorkomen. Bijvoorbeeld als de begunstigde zelf de premie voor de overlijdensrisico­verzekering betaalt. Hier zitten wel bepaalde voor­waarden aan vast.

 • Essentiële Beleggersinformatie (EBi)

  Beleggings­instellingen zijn verplicht de Essentiële Beleggersinformatie (EBi) beschikbaar te stellen. Dit is een ander document dan de Financiële Bijsluiter. De EBi is sinds 1 juli 2012 de Europese opvolger van de Financiële Bijsluiter voor beleggings­instellingen, ook wel het 'verkort prospectus' genoemd.

  De EBi geeft inzicht in de aard en risico's van het aangeboden beleggings­fonds, zodat je zelf op basis van de feiten kunt beslissen of je in het fonds wilt beleggen.

  In de EBi moet de beleggings­instelling informatie geven over:

  • De doelstellingen van het fonds en het beleggingsbeleid.
  • Het risico- en opbrengstprofiel.
  • De kosten (eenmalige kosten, jaarlijkse kosten, prestatievergoeding).
  • In het verleden behaalde resultaten en praktische informatie.
 • Expiratie

  Expiratie is het moment waarop een levens­verzekering de einddatum bereikt. Deze einddatum wordt ook wel de expiratiedatum genoemd. Dit betekent dat de levens­verzekering is afgelopen en vrijkomt. Afhankelijk van de verzekering en de bijbehorende voor­waarden keren wij uit of zetten wij de levens­verzekering stop. Als je klant bent bij ons dan krijg je vóór de expiratiedatum een brief waarin staat wat er ná de expiratie gebeurt.

 • Fondsbeheer

  Het geld van een beleggings­fonds wordt beheerd door een fondsmanager of soms een team van fondsmanagers. De fondsmanager(s), ook wel fonds­beheerder of vermogens­beheerder genoemd, besluit zelfstandig over de aan- en verkopen binnen het fonds. Hij moet daarbij wel handelen volgens het beleggingsbeleid van het fonds.

 • Franchise

  Franchise is het deel van je jaarsalaris waarover je geen lijfrente mag opbouwen.

 • Fraude

  Met fraude bedoelen wij dat je ons opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven bij de aanvraag van de verzekering of bij schade. Voorbeelden van fraude:

  • Bij het afsluiten van een verzekering vermeld je niet dat een andere verzekeraar je een verzekering heeft geweigerd of opgezegd met de bedoeling ons te misleiden.
  • Je meldt het verlies van een dure merk zonnebril tijdens de vakantie. De verloren bril is in werkelijkheid merkloos en niet duur.
  • Na inbraak geef je aan dat er 35 dvd's zijn gestolen. Eigenlijk zijn het er maar 10.

  Extra alert op fraude

  Je mag ervan uitgaan dat wij er alles aan doen om de premies blijvend laag te houden. Eén van de manieren waarop we dat doen is door zeer alert te zijn op fraude bij melding van een schade op de verzekering. Fraude heeft tot gevolg dat er een registratie plaatsvindt in het gangbare registratie­systeem tussen verzekeraars. Ook kunnen wij bij fraude aangifte doen bij de politie.

 • Garantie tegen onder­verzekering

  De garantie tegen onder­verzekering betekent dat je woonhuis altijd voor het juiste bedrag verzekerd is. Bij een schade vergoeden wij de werkelijke schade. Dit doen we op basis van de afspraken in de voor­waarden van de woonhuis­verzekering.

 • Gliedertaxe

  De Gliedertaxe is een tabel die is opgenomen in onze ongevallen­verzekeringen. We gebruiken deze tabel om de mate van blijvende invaliditeit vast te stellen. In de tabel staat een overzicht van zintuigen en lichaamsdelen met daarbij een bepaald percentage. Dit percentage geeft aan hoeveel je van jouw verzekerd bedrag krijgt. Er staat bijvoorbeeld in vastgelegd dat je bij het verlies van één duim 25% van het verzekerde bedrag krijgt en door verlies van je zicht aan één oog 40%.

 • Groene tabel

  De verschuldigde belasting over je inkomsten wordt berekend aan de hand van belastingtabellen. De groene tabellen gelden voor inkomsten uit een vroegere dienstbetrekking, zoals pensioen- of een WW-uitkering.

h - n

 • Herbouwwaarde

  De herbouw­waarde is het bedrag dat nodig is om je woning in dezelfde staat op dezelfde plaats te bouwen in geval van geheel of gedeeltelijk verlies. De herbouw­waarde van een woning wordt voor een deel bepaald door de kosten van bouwmaterialen en arbeid. Omdat deze kosten per jaar kunnen wisselen, passen wij ieder jaar je premie hierop aan. Dit noemen wij indexeren. Wij gebruiken hiervoor de Generieke Herbouw­waarde index voor Woningbouw. Deze index is gebaseerd op actuele prijzen in de bouw en wordt iedere maand berekend door de Stichting Bureau Documentatie Bouwwezen (BDB). Je hoeft zelf dus geen ingewikkelde herbouw­waardemeter in te vullen.

 • Hersteladvies

  Dit is het advies aan een klant met een beleggings­verzekering. Het hersteladvies is bedoeld om een klant te adviseren of en hoe hij alsnog zijn oorspronkelijke doel kan bereiken. In sommige gevallen geeft de adviseur, waar de verzekering is afgesloten, gratis advies.

 • Historisch rendement

  Het historisch rendement is het rendement dat in de afgelopen 20 jaar door het fonds is behaald. Bij de be­rekening van het rendement is uitgegaan van de gegevens die op dit moment beschikbaar zijn. Bestaat een fonds 4 jaar of langer, maar nog geen 20 jaar? Dan wordt het behaalde fonds­rendement aangevuld met een percentage, dat is voorgeschreven door de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Bestaat een fonds korter dan 4 jaar? Dan wordt alleen het rendements­percentage gebruikt dat is voorgeschreven door de AFM.

 • Huurdersbelang

  Woon je al lang in je huurwoning? Dan heb je vast wel wat aanpassingen gedaan, die je niet zo maar uit je woning kan verwijderen. Denk bijvoorbeeld aan een keuken of badkamer, een houten- of tegelvloer of een schutting. Deze zaken zijn jouw eigendom en onderdeel van de woning en worden 'huurdersbelang' genoemd. Huurdersbelang zijn dus alle vaste verbeteringen van je huurwoning die je zelf hebt betaald of van de vorige huurder tegen betaling hebt overgenomen. Je kunt huurdersbelang meeverzekeren op je inboedel­verzekering.

 • IBAN

  Op 1 augustus 2014 is in Nederland IBAN ingevoerd. IBAN (International Bank Account Number) is je rekening­nummer. Voor ieder land dat deelneemt aan de Europese Unie is IBAN ingevoerd. Er wordt dus overal in Europa op dezelfde wijze in euro's betaald.

  Je IBAN uit 18 tekens. Een voorbeeld van IBAN die wij gebruiken, is: NL99SNSB0123456789. Dit nummer is als volgt opgebouwd:

  • Landcode = NL
  • Controlegetal = 99
  • Letters die de bank aantonen, aangevuld met nullen = SNSB0
  • Rekening­nummer zoals voorheen= 12.34.56.789
 • Inkomenscorrectie

  Bij de UNIM AOV en de UNIM AOV voor Werknemers (AOV-verzekeringen van Reaal) ontvang je alleen een uitkering als je arbeids­ongeschikt bent én daardoor inkomen verliest. Bij het bepalen van de hoogte van je uitkering houden we daarom rekening met eventueel ander inkomen. Zijn de uitkering en je overige inkomen samen hoger dan het inkomen dat je had voordat je arbeids­ongeschikt werd? Dan kan de uitkering lager uitvallen. Dit noemen we inkomens­correctie. De premie voor een verzekering met een inkomens­correctie is meestal lager dan voor een verzekering zonder inkomens­correctie.

 • Jaarruimte en reserveringsruimte

  Je jaarruimte is het bedrag dat je in het vorig kalenderjaar te weinig aan pensioen hebt opgebouwd via je werkgever. Dit bedrag geeft dus aan hoeveel je dit jaar zelf aftrekbaar van de belasting mag sparen voor een aanvullend pensioen. Als je de jaarruimte die je de afgelopen 7 jaar niet hebt benut bij elkaar optelt, dan noemen we dat 'reserveringsruimte'.

 • Koers

  De koers is de aan- of verkoop­waarde van een participatie van een beleggings­fonds. De koers wordt bepaald door vraag en aanbod.

 • Kostbare bezittingen

  Bepaalde kostbare bezittingen, zoals computers, kunst en muziekinstrumenten, zijn standaard tot een bepaald bedrag verzekerd met onze inboedel­verzekering. De maximaal verzekerde bedragen kun je verhogen door de dekking onder de inboedel­verzekering uit te breiden.

  Je sieraden zijn tot maximaal € 2.500 verzekerd op onze inboedel­verzekering. Zijn je sieraden samen meer waard dan dat? Dan kan je die verzekeren met onze aanvullende sieraden­verzekering tot maximaal € 10.000. Je kunt ze dan ook overal mee naartoe nemen, want ze zijn over de hele wereld verzekerd tegen beschadiging, verlies, vermissing en diefstal.

 • Letselschade

  Letselschade of letsel is de lichamelijke en/of geestelijke (immateriële) schade die je oploopt als je bij een ongeval betrokken bent. Het kan daarbij gaan om een verkeersongeval, een bedrijfsongeval of een ongeval tijdens het sporten. Ook kan het gaan om een ongeval tijdens het klussen in of rondom het huis of om de gevolgen van een medische fout. Bij mishandeling kan er ook sprake zijn van letselschade.

 • Levensverzekering

  Met een levens­verzekering spreek je met de verzekeraar af dat één of meer bedragen worden uitgekeerd als zich een bepaalde gebeurtenis voordoet. Daarvoor betaal je premie. Die gebeurtenis hangt af van het leven of de dood van één of meer personen.

 • Lineaire hypotheek

  Bij een lineaire hypotheek betaal je elke maand, naast de rente voor je hypotheek, een vast deel van de lening terug. De schuld wordt dus kleiner. Daarom betaal je steeds minder (bruto)rente over de hypotheek.

 • Lijfwacht

  Reaal Lijfwacht is een service voor mensen met een arbeids­ongeschiktheids­verzekering (AOV) van Reaal. Lijfwacht helpt hen om gezond te blijven en om te blijven genieten van het ondernemen. Bijvoorbeeld met coaching voor een klant en zijn gezin, ondersteuning om de gezondheid te verbeteren of met hulp bij ondernemersvragen.

  Hiervoor werkt Reaal Lijfwacht samen met onafhankelijke partijen. Zo geven we je de ruimte om het beste uit jezelf én je onderneming te halen. Ook richten wij ons hiermee op het voorkomen van arbeids­ongeschiktheid. En dat zonder extra kosten.

 • Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

  Ben jij bezig met het afsluiten van een hypotheek? Dan is de kans groot dat je dit begrip tegenkomt. Nationale Hypotheek Garantie (NHG) is voor je geldverstrekker een zekerheid dat zij jouw hypotheekschuld in bepaalde situaties hoe dan ook ontvangen. Je kunt hierbij denken aan werkloosheid, echtscheiding, terugval in inkomen, arbeids­ongeschiktheid of het overlijden van jouw partner.

  Kom jij in zo'n situatie te­recht? Dan staat Stichting WaarborgFonds Eigen Woningen borg voor de lening. Jij hebt dan een schuld bij dit fonds. In sommige gevallen kwijten zij je schuld weg. Dus ook jij loopt minder risico. Je betaalt voor NHG een bepaald percentage van je hypotheeklening aan deze stichting (2017: 1%). In ruil daarvoor ontvang je een korting op je hypotheekrente. Dit kan per bank verschillen. Meer weten over de voor­waarden van NHG? Neem dan een kijkje op de website van de NHG, de website van Vereniging Eigen Huis, of vraag ernaar bij jouw adviseur.

 • No-claimkorting

  Als je een aantal jaren achter elkaar geen schade claimt op je auto­verzekering, krijg je korting op je premie. Hoe meer jaren je schadevrij rijdt, hoe hoger je korting. Kijk ook bij bonus-maluskorting.

 • Nominale premie

  De nominale premie is een vast bedrag dat je betaalt voor een zorg­verzekering. Meestal betaal je dit bedrag per maand. Voor iedereen die 18 jaar of ouder is, geldt hetzelfde bedrag. Het maakt niet uit wat de leeftijd of gezondheid is van de persoon die verzekerd is.

  Wij bieden geen zorg­verzekeringen aan, dus je komt 'nominale premie' bij ons niet snel tegen.

o - z

 • Opstalverzekering

  Een opstal­verzekering verzekert schade aan je woning. Onze woonhuis­verzekering is bijvoorbeeld een opstal­verzekering. Met onze woonhuis­verzekering ben je verzekerd voor schade door een plotselinge en onverwachte gebeurtenis. We vergoeden:

  • Schade aan je woning.
  • Schade door verlies van je woning, bijvoorbeeld als deze helemaal is afgebrand.
  • Schade aan je schuur, garage, vaste zwembad, eventuele bijgebouwen, schuttingen, terreinafscheidingen of tuinhuisjes.
  • Schade aan glas in je woning.
  • Lees wat de woonhuis­verzekering wel en niet verzekert
 • Opzegtermijn

  Als je een verzekering wilt opzeggen, kan dit niet altijd per direct. Soms geldt er een opzeg­termijn. Sinds 1 januari 2010 zijn de regels voor het opzeggen van verzekeringen veranderd. Als je nu een verzekering afsluit, mag de contract­termijn maximaal 1 jaar zijn. Als je de verzekering wilt opzeggen in het eerste jaar, kan dit dus pas met ingang van de einddatum die op je contract staat. Na afloop van het eerste jaar kun je de verzekering per maand opzeggen.

  Heb je vóór 2010 een verzekering afgesloten met een contract­termijn die nog niet is verlopen? Dan kun je de verzekering pas opzeggen zodra dit contract is afgelopen. Sluit je vervolgens een nieuwe verzekering af? Dan geldt weer dat de eerste contract­termijn maximaal een jaar mag zijn.

 • Overlijdensrisico­verzekering (ORV)

  Een overlijdensrisico­verzekering of ORV is een levens­verzekering die een vooraf afgesproken bedrag uitkeert, als de verzekerde voor een bepaalde datum overlijdt. Dit bedrag kunnen de nabestaanden gebruiken om hun lasten te dragen. De meeste mensen sluiten een ORV af voor de partner die ze achterlaten. Zo kan de partner bijvoorbeeld de hypotheek afbetalen of minder gaan werken om de kinderen op te voeden. Maar ook ondernemers kunnen een ORV afsluiten. Dan ontvangt bijvoorbeeld de zakenpartner een bedrag om de onderneming voort te zetten.

 • Participatie

  Als je belegt in een beleggings­fonds, dan koop je een deel van een fonds. Dit deel heet een participatie.

 • Passende arbeid

  Bij 'passende arbeid' of 'passende werkzaamheden' gaan we bij het bepalen van je arbeids­ongeschiktheid uit van de werkzaamheden die je gezien je opleiding, kennis en ervaring nog wel kunt uitvoeren. Daarbij kijken wij naar de opleidingen en werkzaamheden die je vroeger hebt gedaan. Dit kan dus ook werk zijn dat niet hoort bij het beroep dat je nu hebt. We houden er bij het bepalen van de mate van arbeids­ongeschiktheid geen rekening mee of er geen of minder werk beschikbaar is.

 • Phishing

  Dit is een vorm van internetfraude. Met phishing worden mensen opgelicht door ze naar een valse website te lokken, die een kopie is van de echte website. De klant logt in met zijn echte inlognaam en wachtwoord of in sommige gevallen zijn creditcard­nummer. Hierdoor krijgt de fraudeur de beschikking over deze gegevens met vaak nare gevolgen. Mensen worden vaak met een e-mail naar de valse website gelokt. Hierin vinden zij een link naar de valse website met het verzoek om zogenaamd de inloggegevens te controleren.

 • Polisverjaardag

  De (jaarlijks terugkerende) dag van het jaar waarop de levens­verzekering is ingegaan. Op deze dag ontvang je een waardeoverzicht.

 • Premiegrondslag

  De premiegrondslag is dat deel van het jaarsalaris waarover je lijfrente mag opbouwen. De premiegrondslag is gelijk aan het jaarsalaris verminderd met een 'franchise'. Dat is een deel van je salaris waarover je geen lijfrente mag opbouwen.

 • Premievrij

  Een levens­verzekering kan in sommige gevallen premievrij gemaakt worden. Dit houdt in dat de premiebetaling stopt, maar dat de verzekering zelf blijft bestaan. Het premievrij maken heeft invloed op het uiteindelijke bedrag van de verzekering dat wij uitkeren.

 • Prospectus

  Beleggen in effecten (zoals aandelen en obligaties) brengt risico's met zich mee. Daarom mogen bedrijven alleen effecten aanbieden als zij een door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) goedgekeurde prospectus openbaar maken. Dit document geeft informatie over de aangeboden effecten. Hiermee kunnen beleggers de risico's inschatten en zo met volledige kennis van zaken beleggingsbeslissingen te nemen.

 • Rentemiddeling

  Als je bij een hypotheek kiest voor een aantal rentevaste periodes, dan kan je te maken krijgen met flinke renteschommelingen. Als de rente na een rentevaste periode ineens is gestegen, dan stijgen de maandlasten in de nieuwe rentevaste periode ook. Om het effect hiervan zo klein mogelijk te maken, kun je gebruikmaken van de zogenaamde rentemiddelingsconstructie.

  Rentemiddeling betekent dat er een nieuw rente­percentage wordt vastgesteld. Dit percentage is gebaseerd op een gemiddelde van de rente van de lopende hypotheek en de marktrente. Rentemiddeling is alleen mogelijk als je bij dezelfde hypotheekverstrekker blijft. Of rentemiddeling mogelijk is, staat in het hypotheekcontract vermeld. Rentemiddeling wordt vaak toegepast als een hypotheek wegens een verbouwing wordt verhoogd.

 • Repatriëringskosten

  Repatriëren betekent letterlijk: naar het vaderland terugkeren. Word je bijvoorbeeld ziek of krijg je een ongeluk tijdens je verblijf in het buitenland? Dan word je gerepatrieerd als het mogelijk is om te reizen. Denk bijvoorbeeld aan een gipsvlucht tijdens je wintersportvakantie. Of een ambulancerit van je vakantieadres naar Nederland.

  Een ambulancerit vanuit Zuid- Duitsland naar Nederland kost zo meer dan € 1.000. Een brancard in een lijnvliegtuig kost in Europa 6 keer de prijs van één stoel. En als je van het ene werelddeel naar het andere werelddeel vliegt, zijn de kosten 9 keer de prijs van één stoel. Die kosten zijn dan nog exclusief de kosten van een meereizende arts of verpleegkundige.

  Deze repatriëringskosten kun je verzekeren met een reis­verzekering. Ook de terugkeer van je bagage is dan verzekerd. Wil je de terugkeer van je auto verzekeren? Dan heb je de aanvullende dekking 'Autohulp' nodig.

 • Risicometer

  Bij beleggingen kun je 2 soorten risicometers tegenkomen:

  • Risicometer bij de Financiële Bijsluiter
  • Risicometer bij de Essentiële Beleggersinformatie

  Risicometer bij de Financiële Bijsluiter

  De risicometer is een afbeelding. Deze risicometer geeft aan wat het belangrijkste risico is van het product en hoe groot dit risico is.

  De risicometer laat 5 risicocategorieën zien. Hoe groot is bijvoorbeeld het risico dat je met een schuld blijft zitten of dat je de inleg kwijtraakt?

  1. Zeer klein risico
  2. Klein risico
  3. Vrij groot risico
  4. Groot risico
  5. Zeer groot risico

  Op basis van voorgeschreven be­rekeningen moet een aanbieder je kunnen aangeven welke van de 5 categorieën van toepassing is voor het product.

  De belangrijkste risico's die je kunt lopen:

  • Je raakt je inleg (het geld dat je gaat betalen) kwijt.
  • Je houdt een schuld over aan het eind van de looptijd van de verzekering.

  Bij een zeer groot risico is de kans dat je een schuld overhoudt en dat je de inleg kwijtraakt, is zeer groot. Bij een zeer klein of klein risico kun je erop rekenen dat je op de einddatum tenminste je inleg terugkrijgt.

  Risicometer bij de Essentiële Beleggersinformatie

  In reclames voor beleggings­fondsen moet een risicometer worden getoond. De risicometer geeft de mate van risico aan en verwijst naar de Essentiële Beleggersinformatie (EBi). Hiermee kun je het risico van beleggings­fondsen onderling met elkaar vergelijken.

  De stand van de risicometer (1 tot en met 7) wordt berekend op basis van de schommeling van het rendement in het verleden. Dit betekent dat de risicometer niet alle mogelijke risico's weergeeft. Daarom is het belangrijk om ook de EBi te lezen. De risicometer op de factsheets van Reaal zijn gebaseerd op deze be­rekening.

 • Schadegarant

  Schadegarant is een stichting zonder winstoogmerk. Bij Schadegarant zijn alle partijen aangesloten die autoschades voor verzekerden vakkundig en vlot willen laten herstellen. Dit zijn partijen als auto­verzekeringsmaatschappijen, auto(schadeherstel)bedrijven en financieel adviseurs.

 • Schadeverzekering

  Bij een schade­verzekering vergoedt de verzekeraar een geleden schade die je verzekerd hebt. Daarvoor betaal je premie. Wij bieden als schade­verzekeringen onder meer de auto­verzekering, de inboedel­verzekering en de aansprakelijkheids­verzekering aan.

 • Sommenverzekering

  Als je schade claimt op een schade­verzekering, dan kijken wij voor je vergoeding naar de werkelijke schade. Maar bij een sommen­verzekering ben je verzekerd voor een vast verzekerd bedrag. Een voorbeeld van een sommen­verzekering is onze ongevallen­verzekering.

 • SOS International

  SOS International is een Nederlandse alarmcentrale die wereldwijd hulp biedt aan gestrande reizigers. Bij ziekte of een ongeval, autopech of verlies van een bankpas. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Het alarm­nummer van SOS International is +31 (0)20 - 651 51 51. Meer informatie lees je op de website van SOS International.

 • Standaardbegunstiging

  Standaardbegunstiging betekent dat de verzekeringsmaatschappij het geld­bedrag van de levens­verzekering uitkeert in een bepaalde volgorde. Belangrijk hierbij is of iemand wel of niet is overleden.

  • Eerst kijkt de verzekeringsmaatschappij of de persoon die de verzekering heeft afgesloten (de verzekeringnemer) nog in leven is.
  • Als de persoon, die de verzekering heeft afgesloten, niet meer leeft, dan kijkt de verzekeringsmaatschappij of deze verzekeringnemer een partner heeft. Dit kan de huwelijkspartner zijn, maar ook de partner uit een geregistreerd partnerschap. Als er een partner is, keert de verzekeringsmaatschappij het geld­bedrag aan die persoon uit.
  • Als er geen partner is, keert de verzekeringsmaatschappij het geld­bedrag uit aan de kinderen. Ook hier gaat het om de kinderen van de persoon die de verzekering afgesloten heeft.
  • Als er geen kinderen zijn, keert de verzekeringsmaatschappij het geld­bedrag uit aan de wettelijke erfgenamen. Het gaat dan om de wettelijke erfgenamen van de persoon die de verzekering heeft afgesloten.

  Je mag de volgorde veranderen als je dat wilt. Maar niet als de levens­verzekering is afgesloten in combinatie met een hypotheek.

 • Stornoperiode

  Je kan via je bank automatische incasso's terugboeken. Dit terugboeken van de afschrijving noemen we storneren. De (meeste) incasso's hebben een stornoperiode (terugboekperiode) van 56 dagen. Wordt er bijvoorbeeld op 1 maart een bedrag afgeschreven, dan kan je deze tot 26 april terugboeken.

 • Switchen (fonds)

  Bij een beleggings­verzekering zijn er vaak meerdere beleggings­fondsen waaruit je kunt kiezen. Tijdens de duur van de verzekering kun je de opgebouwde waarde in het ene fonds overboeken naar een ander fonds. Zo'n wijziging noemen we een (fonds)switch.

 • Uitvaartverzekering

  Met een uitvaart­verzekering kunnen je nabestaanden, bijvoorbeeld je partner, de kosten van de uitvaart betalen. Door het betalen van een eenmalige of maandelijkse premie, verzeker je een bepaalde uitkering bij overlijden. De hoogte van de uitkering kies je zelf. Tegen betaling van een kleine toeslag, kun je ook kinderen onder de 18 jaar meeverzekeren.

  Verschil met overlijdensrisico­verzekering

  Een uitvaart­verzekering is niet hetzelfde als een overlijdensrisico­verzekering. Een overlijdensrisico­verzekering keert namelijk alleen uit bij overlijden van de verzekerde vóór de einddatum van de verzekering. Als je na de einddatum nog leeft, dan ontvang je geen uitkering. Onze uitvaart­verzekering kent geen einddatum. Die keert dus ook uit als je heel oud wordt.

 • Verklaring van erfrecht

  De verklaring van erf­recht is een document waarin staat wie de erfgenamen van de overledene zijn. De verklaring kun je zelf aanvragen en wordt opgemaakt en afgegeven door de notaris.

  Wij vragen de verklaring van erf­recht op wanneer het onduidelijk is wie de begunstigde is. Uit de verzekeringsinformatie, bijvoorbeeld de polis of het aanvraag­formulier, is dit dan niet duidelijk. En er is geen echtgenoot of echtgenote aanwezig volgens de overlijdensakte. Daarnaast ligt het totaal uit te keren bedrag boven de € 6.000.

 • Verpanding

  Het kan verplicht zijn om een levens­verzekering, bijvoorbeeld een overlijdensrisico­verzekering, af te sluiten als je een huis koopt. Dit kan een eis van je bank of geldverstrekker zijn geweest toen je je hypotheek afsloot. Je verzekering is dan gekoppeld aan je hypotheek. Dit noemen we verpanding. De bank heeft zo voor zichzelf meer zekerheid dat de hypotheek voor een deel of volledig wordt afgelost als deze afloopt.

 • Verzekerde bij een levens­verzekering

  De verzekerde bij een levens­verzekering is de persoon van wie het leven of overlijden is verzekerd.

 • Verzekerde daguitkering

  De UNIM AOV verzekering van Reaal verzekert een bedrag per dag. Dit noemen wij de verzekerde dag­uitkering.

 • Verzekerde jaarrente

  Met onze arbeids­ongeschiktheids­verzekering verzeker je een bedrag per jaar. Dit noemen wij de verzekerde jaarrente. Op dit bedrag baseren we je uitkering.

 • Verzekeringnemer

  De verzekeringnemer is de persoon die de verzekerings­overeenkomst aangaat met de verzekeraar.

 • Verzekeringscheck

  Bij het afsluiten van de verzekering heb je samen met je financieel adviseur een einddoel bepaald. De verzekeringscheck is een online hulpmiddel waarin je kunt zien hoe het met je beleggings­verzekering gaat. En of je einddoel behaald wordt. Ook zie je wat je mogelijkheden voor de toekomst zijn. Om in te kunnen loggen, moeten klanten wel inloggegevens van Reaal hebben ontvangen. Een bezoek aan reaal.nl/verzekeringscheck helpt je dus bij het nemen van een goede beslissing over je beleggings­verzekering.

 • Volmachtverzekering

  Schade­verzekering

  In sommige gevallen mag een financieel adviseur onder eigen naam schade­verzekeringen van een verzekeraar verkopen. De financieel adviseur mag dan binnen afgesproken kaders zelf schade­verzekeringen accepteren, de polis afgeven, de premie incasseren en de schades behandelen. De verzekeraar draagt het risico.

  De verzekeringen die onder deze voor­waarden zijn afgesloten, noemen we volmacht­verzekeringen.

  Levens­verzekering

  Er bestaan ook levens­verzekeringen die een financieel adviseur onder eigen naam mag verkopen. Hierbij wordt alles geregeld door de adviseur (die daardoor vaak zelf een verzekeringsmaatschappij is). Je kunt het zo zien: het geld zit in onze 'kluis' en wordt uitgekeerd op verzoek van de volmacht. Voor vragen kun je dan ook het beste contact met de betreffende adviseur opnemen. Zij zijn ook degene die bijvoorbeeld een afkoopofferte of waardeoverzicht versturen.

  Tip: Wil jij weten of jouw verzekering een volmacht­verzekering is? Controleer op jouw afschrift aan welke organisatie jij je premie betaalt. Is dit een andere organisatie dan Reaal? Dan kun je je vragen ook het beste aan die organisatie stellen.

 • Waarborg­fonds Motorverkeer

  Als je schade hebt door een motorvoertuig waarvan de eigenaar niet bekend of onverzekerd is, dan kun je niet altijd bij je verzekeraar te­recht. In dat geval kun je een claim indienen bij het Waarborg­fonds Motorverkeer. Dit fonds is door de overheid opgericht om de deelnemers aan het gemotoriseerd verkeer te beschermen, bijvoorbeeld bij schade door iemand die doorrijdt na een ongeval, of schade door een gestolen motorvoertuig.

  Meer informatie vind je op de site van het Waarborg­fonds.

 • Waardeoverzicht

  Er zijn levens­verzekeringen waarin een waarde, een bedrag, wordt opgebouwd. Ieder jaar ontvang je van ons op de polisverjaardag van de verzekering een waardeoverzicht. In dit overzicht vind je de tot dan toe opgebouwde waarde.

 • Werkvermogen

  Werkvermogen is de mate waarin je zowel lichamelijk (fysiek) als geestelijk (psychisch) in staat bent om te werken. De term 'Work Ability Index (WAI)' ontstond in 2005 en werd toen door middel van verschillende projecten in Nederland geïntroduceerd en vertaald naar 'werkvermogen'.

 • WIA

  In 2005 is de WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) in werking getreden. Ben je langer dan twee jaar ziek en kun je dan nog steeds niet of minder werken? En werkte je voor een werkgever toen je ziek werd? Dan kun je in aanmerking komen voor een WIA-uitkering.

  Meer informatie over de WIA en de hoogte van de uitkeringen vind je op de site van de Rijksoverheid.