Omdat we deel zijn van één wereld

Onderstaand artikel over Children of Mexico is geschreven door onze collega Charlotte, in het kader van de Internationale Dag van de Liefdadigheid op 5 september.

Children of Mexico

Op mijn 18e vertrok ik voor een klein jaar naar Latijns-Amerika. Om te reizen, te proeven, te ervaren. Ik verbleef voornamelijk in Argentinië maar ik werd verliefd, verliefd op heel Latijns-Amerika. De hartelijkheid, de passievolle mensen, de sfeer, de pracht van dit deel van de wereld. Ik kwam terug naar Nederland en woon nu in Amsterdam. Voor altijd echter, bestaat er een warm plekje in mijn hart voor dat jaar, waarin ik zoveel geleerd heb over mezelf én een voor mij onbekende omgeving.

Sinds 2014 ben ik actief als vrijwilliger voor childrenofmexico.org. Children of Mexico bestaat uit een groep Mexicaanse en Nederlandse vrijwilligers, die zich met veel hart voor de zaak inzetten voor verbetering van educatie, om daarmee bij te dragen aan vermindering van armoede en ongelijkheid van kwetsbare kinderen en jongeren in Mexico. We verzamelen donaties om direct te kunnen investeren in (kleinschalige) lokale projecten van non-profitorganisaties in Mexico.

Verbetering educatie

Waarom ik me inzet voor verbetering van educatie? Educatie is in mijn ogen een basis­recht van ieder mens. Ik geloof dat het bijdraagt aan een betere wereld. Educatie gaat voor mij verder dan leren op school, in de klas of uit boeken. Educatie kan ook spel zijn, waarbij je talent stimuleert en ruimte voor groei biedt. Het gaat over leren over het leven, met al zijn uitdagingen en complexiteit. Leren biedt houvast en handvatten om te ontdekken hoe je een 'rijk' leven kunt leiden op jouw manier, met de voor jou beschikbare middelen. Door te leren kun je verder kijken, groter dromen. En meer dóen om je eigen toekomst vorm te geven en je ruimte te pakken in de maatschappij.

Ik wil geenszins de problematiek van ons eigen landje en mijn landgenoten bagatelliseren. Ik realiseer me echter hoe vanzelfsprekend onderwijs voor mij is (geweest). Hoe normaal om naar school te gaan als kind en zélfs daarna nog te mogen studeren, en buiten school ook een veilige omgeving te hebben waarbinnen ik kon én kan groeien als persoon. Soms is het maar net waar en wanneer je geboren wordt. Voor ons Nederlanders is basisonderwijs een vanzelfsprekendheid, een gegeven waar we recht op hebben. Sterker nog, tot op bepaalde leeftijd is het een plicht. Een wereld waarin zelfs de basis een luxe kan zijn is heel ver weg als je je er niet bewust van bent. Dat betekent echter niet dat het er niet is.

Omdat we deel zijn van één wereld

De Dag van de Liefdadigheid is de perfecte dag om stil te staan bij het feit dat wij als mensen met z'n allen deel zijn van 1 en dezelfde wereld. Het is aan ons allemaal om hem, en daarmee degenen die hem bewonen, goed te verzorgen. Alleen zo houden we bestaans­recht met elkaar.