Hoe er verschil kan ontstaan tussen het beleggingsresultaat en het fonds­rendement

Fonds positief, belegging negatief?

Helaas kan het voorkomen dat een fonds waarin je hebt belegd een positief resultaat laat zien, terwijl jouw belegging gedaald is. Dit is natuurlijk verwarrend. Daarom lees je hier meer over hoe er verschil kan ontstaan tussen het beleggingsresultaat en het fonds­rendement.

Verschillende kalenders

Het fonds­rendement wordt bepaald over het kalenderjaar (1 januari t/m 31 december) terwijl het beleggingsresultaat wordt bepaald over een bepaalde rapportageperiode (bijvoorbeeld 1 februari t/m 31 januari).

Verschillende koersen

Het fonds­rendement wordt bepaald op basis van de koers op 31 december jaar X en 31 december jaar X-1. Het beleggingsresultaat wordt daarentegen beïnvloed door de koersen op de momenten waarop de premies worden belegd en de kosten en risicopremies worden onttrokken. De koers van een beleggings­fonds verandert dagelijks.

Premies en koersen

De premies worden belegd tegen de dan geldende koers. Door fluctuerende koersen is het rendement dus op elke betaalde premie anders.

Kosten en risicopremie

De kosten en risicopremie worden verspreid over het jaar in rekening gebracht (onttrokken uit de waarde). Door fluctuerende koersen kan de onttrekking van kosten en risicopremie de ene keer het rendement positief beïnvloeden en de andere keer negatief.

Meer weten?

Je vindt meer informatie over beleggen, koersen en rendementen op onze website.