Hoe zit het precies, dat fiscaal inwonerschap?

Fiscaal inwonerschap

De Nederlandse overheid werkt samen met andere landen om belastingontduiking tegen te gaan. Daarom zijn wij wettelijk verplicht aan de Nederlandse Belastingdienst door te geven van welk land je fiscaal inwoner bent. Hoe zit het precies, dat fiscaal inwonerschap? Dat lees je hier.
Wat is fiscaal inwonerschap?

Wat is fiscaal inwonerschap?

Ieder land heeft wetten die bepalen waar je belasting moet betalen. Die wetten en regels zijn in verschillende landen weer anders. In de Nederlandse wet staat dat je in Nederland belasting moet betalen als je in Nederland woont. Je bent dan 'fiscaal inwoner' van Nederland.

Common Reporting Standard (CRS)

Vanaf 1 januari 2016 stellen financiële instellingen van ruim 95 landen het fiscale woon- of vestigingsland van hun klanten vast, zodat belastingdiensten in 2017 op basis van de regels in de CRS gegevens met elkaar kunnen uitwisselen.

Van wie worden gegevens uitgewisseld?

De gegevens die de CRS-landen in 2017 gaan uitwisselen, zijn van natuurlijke personen en van organisaties zoals besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en vennootschappen onder firma, met een financiële rekening in een van de CRS-landen. Soms gaat het ook om gegevens van de uiteindelijk belanghebbenden van organisaties met zo'n rekening.

Hoe wordt het fiscaal inwonerschap vastgesteld?

Iedereen heeft een fiscaal woonland en iedere organisatie heeft een fiscaal vestigingsland. Hoe we bepalen welk land dat is, hangt af van de vraag of je een nieuwe klant of een bestaande klant bent:

  • Je bent een nieuwe klant

Elke nieuwe klant moet vanaf 1 januari 2016 een eigen verklaring afgeven. In Nederland doe je dat met het formulier 'Bepalen fiscaal inwonerschap'. Dit formulier is opgesteld door het ministerie van Financiën en de Nederlandse Vereniging van Banken.

  • Je bent een bestaande klant

Voor bestaande klanten baseren we ons op de informatie die wij al hebben. Maar als er een aanleiding is, kunnen we u vragen een eigen verklaring af te geven. Bijvoorbeeld als de informatie die we over je hebben niet compleet is, als je verhuist naar het buitenland of als je een buitenlands telefoon­nummer opgeeft.

Om welke gegevens gaat het?

Heb je (ook) een fiscale woon- of vestigingsplaats in een ander land? Dan geven wij in ieder geval de volgende gegevens van je door aan de Belastingdienst:

  • naam
  • adres
  • geboortedatum en –plaats
  • fiscaal woonland of vestigingsland
  • fiscaal identificatie­nummer
  • polis­nummer(s)

Bescherming persoonsgegevens

Voordat CRS-landen daadwerkelijk informatie uit gaan wisselen, moeten zij nog nadere afspraken maken. Bijvoorbeeld over de bescherming van persoonsgegevens. De Organisation for Economic Co-operation and Development speelt hierbij een belangrijke rol. Voor de EU-lidstaten is dit al geregeld.

Meer weten?

Lees meer over het fiscaal inwonerschap op de websites van de Belastingdienst en de Rijksoverheid.