Automatische incasso aanvragen

  1. Wijziging
  2. Jouw gegevens
  3. Versturen

Waarom dit formulier?

Wil je de premie voor je verzekering automatisch van je rekening laten afschrijven? Of wil je een nieuw rekeningnummer doorgeven? Met dit formulier geef je toestemming voor automatische incasso en geef je ons je (nieuwe) rekeningnummer door.

Wat moet je weten?

In dit formulier kun je meteen aangeven of je ook de betaaltermijn wilt aanpassen. Houd er rekening mee dat het aantal termijnen waarin je premie betaalt invloed kan hebben op de hoogte van je premie. In het algemeen geldt: hoe meer termijnen, hoe meer je betaalt. Ga je dus van jaarbetaling naar maandbetaling dan kan het zijn dat je in totaal meer premie gaat betalen.

Let op!
Zijn er 2 premiebetalers en wijzigt de betaalwijze voor beide personen? Dan moeten beide premiebetalers dit formulier invullen en versturen.

Gegevens verzekering(en)
Gegevens hypotheek
Gegevens verzekering(en) en hypotheek
Polisnummer(s) of
pakketnummer
Correct
HypotheeknummerCorrect
Ingangsdatum machtiging
Gewenste betaaltermijn
RekeningnummerCorrect
Ik ben premiebetaler en verzekeringnemer
Gegevens premiebetaler
Voorletter(s)
Tussenvoegsel(s)
Achternaam
Geboortedatum
Land
Adres
Postcode
Huisnummer
Straat
Woonplaats