Meerderjarige kinderen kunnen de uitvaart­verzekering op hun eigen naam zetten

Uitvaart­verzekering overzetten op meerderjarige kind

Vaak hebben ouders in het verleden een uitvaartverzekering afgesloten voor hun minderjarige kinderen. Als je kinderen inmiddels meerderjarig zijn, kun je de verzekering met hun toestemming op hun eigen naam zetten. Zo hebben ze zelf het recht om de verzekering wijzigen, ook als jij er onverhoopt niet meer bent.

Wat is een verzekeringnemer?

De verzekeringnemer is degene die de verzekering afsluit bij de verzekeraar. De verzekeringnemer is eigenaar van de verzekering en de enige persoon die wijzigingen kan aanbrengen. Meestal is de verzekeringnemer ook degene die de premie betaalt.

Wijzigen verzekeringnemer

Als jij de verzekeringnemer bent op een uitvaartverzekering en je meerderjarige kind is de verzekerde, dan kun je er voor kiezen om de verzekering over te zetten op naam van je kind. Je kind wordt dan dus de verzekeringnemer. Dit betekent dat je kind zelf de wijzigingen kan doen voor deze verzekering – en jij niet meer. Het overzetten van een uitvaartverzekering op naam van je kind is een schenking. Vraag je financieel adviseur naar eventuele fiscale gevolgen.  

Verzekeringnemer aanpassen

Je kan zelf online de verzekeringnemer van je uitvaartverzekering aanpassen. Jij en je kind moeten het samen eens zijn over deze wijziging.