Laat je geen testament opmaken, dan bepaalt de wet wie wat krijgt

Erfenis & Begunstiging

Erfenis en begunstiging. Wie ontvangt de uitkering uit mijn verzekering?

Je kunt op twee manieren je erfenis regelen: dat wat er na je dood met je bezittingen moet gebeuren. De eerste manier is via een testament. Hiervoor moet je naar de notaris. Laat je geen testament opmaken, dan bepaalt de wet wie wat krijgt. Dit noemen we ook wel ‘de wettelijke verdeling’. Dat is de tweede manier.

Levensverzekering

Soms heeft de overledene een levensverzekering en volgt bij overlijden een uitkering. Dan krijgt de begunstigde de uitkering. Vaak zijn dat de echtgenoot, kinderen of erfgenamen, in die volgorde. Daarbij is het dan zo dat als de echtgenoot in leven is, de echtgenoot alles krijgt. Is er geen echtgenoot of leeft deze niet meer, dan komen de kinderen aan de beurt enz.

Zelfstandig recht op uitkering

Bij levensverzekeringen geldt het zelfstandig recht op uitkering. Wat houdt dat in? De verzekeringnemer wijst bijvoorbeeld zijn echtgenoot, kinderen of erfgenamen als begunstigde aan. De begunstigde krijgt een eigen recht op de uitkering uit de levensverzekering. De uitkering komt uit het vermogen van de verzekeraar en niet uit het vermogen van de verzekeringnemer. Dat betekent dat de verzekeraar moet uitkeren aan de begunstigde.

Dit betekent ook dat als de begunstigde de erfenis van de verzekeringnemer verwerpt, hij (nog steeds) recht heeft op de uitkering uit de levensverzekering. Dit is van belang als de “erfgenamen van de verzekeringnemer” als begunstigden zijn aangewezen. De begunstigde krijgt dan de uitkering omdat hij erfgenaam is. Het maakt niet uit of hij aanspraak op de nalatenschap maakt of die verwerpt.

Kies zelf je begunstigde(n)

De uitkering van een verzekering gaat dus altijd naar de begunstigde. Ook als de begunstigde geen erfgenaam is. De begunstiging kan je zelf kiezen.

Wil je de begunstiging van je levensverzekering aanpassen? Dit kun je zelf eenvoudig online regelen.