Je kunt als meerderjarig de verzekering op je eigen naam zetten

Uitvaart­verzekering aanpassen als verzekerde

Vaak hebben ouders in het verleden een uitvaartverzekering afgesloten voor hun minderjarige kinderen. Als je meerderjarig bent kun je de verzekering op jouw naam zetten. Zo word je bij een overlijden van (een van) je ouders niet steeds geconfronteerd met ‘de erven van’. Bovendien heb je dan zelf het recht om de verzekering wijzigen als je dat wilt.

Wat is een verzekeringnemer?

De verzekeringnemer is degene die de verzekering afsluit bij de verzekeraar. De verzekeringnemer is de eigenaar van de verzekering en de enige persoon die wijzigingen kan aanbrengen. En meestal is de verzekeringnemer ook degene die de premie betaalt.

Ouder(s) overleden? En jij bent nog geen verzekeringnemer?

Als de verzekeringnemer is overleden, staat er op eventuele post over deze verzekering ‘aan de erven van’ met de naam van de overledene. Vaak vinden de nabestaanden dat niet prettig. Je kunt dit voorkomen door de verzekering op je eigen naam zetten.  Je hebt dan wel toestemming nodig van de andere erven.

Verzekeringnemer aanpassen

Wil je verzekeringnemer worden van de uitvaartverzekering op jouw leven? Neem dan contact op met onze klantenservice.

Overlijden melden

Wil je een overlijden melden? Vul dan het online formulier in. Als je al een akte van overlijden hebt, kun je die hierin uploaden.

overlijden melden