Overlijden

Overlijden is een ingrijpende gebeurtenis. Waar veel bij komt kijken. Of je nu vooraf alles op orde wilt hebben of als nabestaande zaken moet regelen na een overlijden. We hebben alles wat je hierover moet weten bij elkaar gezet.

Vooraf alles op orde

Een ding is zeker: eens zal onze tijd komen. En als het moment onverhoopt daar is, wil je je zaken zo goed mogelijk achterlaten voor je nabestaanden. Daarom is het nooit te vroeg je verzekeringen en andere financiën op een rij te zetten.

Na een overlijden

Als je een dierbare hebt verloren, komt er naast alle emoties ook veel regelwerk op je af. Als de overledene geen duidelijke instructies heeft achtergelaten, moet je waarschijnlijk veel beslissingen nemen.

Waar moet je aan denken?

Zelf regelen