SNS Verzekerd Euro Obligatie­fonds 2

SNS Verzekerd Euro Obligatie­fonds 2 belegt uitsluitend in de Euro Obligatiepool. Het beleggingsbeleid van de pool is er op gericht een rendement te behalen dat minimaal gelijk is aan de benchmark. Het fonds belegt actief in obligaties en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen. Deze zijn voornamelijk genoteerd aan een officiële Europese effectenbeurs.

Het fonds speelt in op verwachte marktontwikkelingen. De obligaties en andere verhandelbare schuldbewijzen waarin het fonds belegt zijn uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit, zogenoemde 'investment grade beleggingen'. Voor de kwaliteitsbepaling maakt het fonds gebruik van ratingbureaus zoals Standard & Poor's of Moody's. Tijdelijk kan het fonds liquiditeiten aanhouden als de markt hiertoe aanleiding geeft.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.