SNS Verzekerd Euro Aandelen­fonds

SNS Verzekerd Euro Aandelen­fonds belegt uitsluitend in de Europa Aandelepool. Het beleggingsbeleid van de pool heeft als doel het behalen van een rendement dat tenminste gelijk is aan dat van de benchmark. Het fonds belegt actief in goed verhandelbare (certificaten van) aandelen van middel- en grote ondernemingen met een notering aan een officiële effectenbeurs van een lidstaat van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk,Zwitserland of Noorwegen. Dit doet het fonds om in te kunnen spelen op verwachte marktontwikkelingen.

Daarnaast kan het fonds beleggen in al dan niet beursgenoteerde aan aandelen gerelateerde vermogenstitels en indexproducten. Tijdelijk kan het fonds liquiditeiten aanhouden wanneer de markt hiertoe aanleiding geeft. Bij het selecteren van de beleggingen maakt het fondsgebruik van fundamenteel beleggingsonderzoek. Dit bestaat uit zowel kwantitatieve als kwalitatieve analyses. Daarnaast spreidt het fonds de beleggingen over diverse landen, bedrijfstakken en bedrijven. De benchmark is hierbij de maatstaf. Het fonds spreidt de beleggingen om de beleggingsrisico's te beperken.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.