SNS Groeimarkt Plus­fonds

SNS Groeimarkt Plus­fonds belegt uitsluitend in de Opkomende Landen Aandelenpool. Het beleggingsbeleid van de pool is erop gericht een rendement te behalen dat minimaal gelijk is aan het rendement van de benchmark

Het fonds belegt in beleggings­instellingen van gerenommeerde beheerders in de markt. Deze beleggings­instellingen beleggen in een gespreide portefeuille van aandelen en hieraan gerelateerde vermogenstitels van ondernemingen. Deze ondernemingen zijn genoteerd aan beurzen van landen of regio's die bezig zijn zich in snel tempo te ontwikkelen tot moderne industriestaten. Dit zijn de zogenaamde opkomende landen

Het beleggingsbeleid richt zich voornamelijk op het selecteren van beleggings­instellingen met een actief portefeuille­beheer die naar verwachting een beter rendement zullen halen dan de benchmark. De beleggingen vinden vooral plaats in aandelen van bedrijven gevestigd in landen die niet de euro als munteenheid voeren. Deze valutarisico's worden in beginsel niet afgedekt.

Voor een efficiënt portefeuille­beheer en ter beperking van markt- en valutarisico's kan kan het fonds gebruik maken van afgeleide instrumenten. Indien de markten hiertoe aanleiding geven kan het fonds tijdelijk liquiditeiten aanhouden.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.