RZL Verzekerd Euro Kortlopend Obligatie­fonds

Het beleggingsbeleid van dit fonds is per 1 januari 2019 gewijzigd. Tot deze datum werd uitsluitend belegd in deposito's en obligaties met zeer korte looptijd.
Met ingang van 1 januari 2019 zal ook in vastrentende financiële instrumenten met een langere looptijd worden belegd.
Meer informatie over deze wijziging is te vinden in de toelichting op de website van ACTIAM, de beheerder van de beleggingen.

RZL Verzekerd Euro Kortlopend Obligatie­fonds belegt uitsluitend in het RZL Euro Kortlopend Obligatie­fonds (subfonds van RZL Beleggingsfondsen N.V.). Het RZL Euro Kortlopend Obligatie­fonds belegt in vastrentende waarden luidend in euro met een relatief korte resterende looptijd, een laag kredietrisico profiel en een laag liquiditeitsrisico. De beleggingen waardeert kredietbeoordelaar Standard & Poor's, Moody's of Fitch met een gemiddelde minimale rating van A-. De fondsmanagers beleggen in leningen van ondernemingen die financieel gezond zijn of onder wettelijk toezicht staan. Zij kunnen ook beleggen in leningen van de overheid of door de overheid gegarandeerde leningen. Het beleggingsdoel is gericht om op de lange termijn rekening houdend met het risicoprofiel een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren, waarbij als uitgangspunt een verantwoord beleggingsbeleid wordt gehanteerd.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.