RZL Optimaal Paars

  • Wereldwijde mix van aandelen
  • Spreiding over gespecialiseerde vermogens­beheerders
  • Zeer offensief risicoprofiel

Overige informatie

ACTIAM is de beheerder van RZL Optimaal Paars.

Beschikbare informatie: