RZL Optimaal Paars

  • Wereldwijde mix van aandelen
  • Spreiding over gespecialiseerde vermogens­beheerders
  • Zeer offensief risicoprofiel

Overige informatie

Op 11 januari 2021 zal de beleggingsparaplu RZL Beleggingsfondsen N.V. worden opgeheven. Daardoor zal RZL Optimaal Paars ophouden te bestaan als zelfstandig fonds.
De naam RZL Optimaal Paars zal blijven bestaan, maar de beleggingen zullen plaatsvinden in de onderliggende beleggingspool, de Optimaal Paars Pool.
Factsheets van RZL Optimaal Paars zullen vanaf 31 december 2020 eenmaal per kwartaal worden gepubliceerd op de website.

Beschikbare informatie: