RZL Optimaal Oranje

  • Wereldwijde mix van aandelen en Europese obligaties
  • Spreiding over gespecialiseerde vermogens­beheerders
  • Neutraal risicoprofiel

Overige informatie

Op 11 januari 2021 is de beleggingsparaplu RZL Beleggingsfondsen N.V. opgeheven. Daardoor is RZL Optimaal Oranje opgehouden te bestaan als zelfstandig fonds.
De naam RZL Optimaal Oranje zal blijven bestaan, maar de beleggingen vinden plaats in de onderliggende beleggingspool, de Optimaal Oranje Pool.
Factsheets van RZL Optimaal Oranje zullen vanaf 31 december 2020 eenmaal per kwartaal worden gepubliceerd op de website.

Beschikbare informatie: