RZL Optimaal Geel

  • Wereldwijde mix van aandelen en Europese obligaties en in euro luidende kortlopende obligaties
  • Spreiding over gespecialiseerde vermogens­beheerders
  • Laag risicoprofiel

Overige informatie

Op 11 januari 2021 is de beleggingsparaplu RZL Beleggingsfondsen N.V. opgeheven. Daardoor is RZL Optimaal Geel opgehouden te bestaan als zelfstandig fonds.
De naam RZL Optimaal Geel zal blijven bestaan, maar de beleggingen vinden plaats in de onderliggende beleggingspool, de Optimaal Geel Pool.
Factsheets van RZL Optimaal Geel zullen vanaf 31 december 2020 eenmaal per kwartaal worden gepubliceerd op de website.

Beschikbare informatie: