RZL Optimaal Geel

  • Wereldwijde mix van aandelen en Europese obligaties en in euro luidende kortlopende obligaties
  • Spreiding over gespecialiseerde vermogens­beheerders
  • Laag risicoprofiel

Overige informatie

ACTIAM is de beheerder van RZL Optimaal Geel.

Beschikbare informatie: