RZL Optimaal Geel

  • Wereldwijde mix van aandelen en Europese obligaties en in euro luidende kortlopende obligaties
  • Spreiding over gespecialiseerde vermogens­beheerders
  • Laag risicoprofiel

Overige informatie

Op 11 januari 2021 zal de beleggingsparaplu RZL Beleggingsfondsen N.V. worden opgeheven. Daardoor zal RZL Optimaal Geel ophouden te bestaan als zelfstandig fonds.
De naam RZL Optimaal Geel zal blijven bestaan, maar de beleggingen zullen plaatsvinden in de onderliggende beleggingspool, de Optimaal Geel Pool.
Factsheets van RZL Optimaal Geel zullen vanaf 31 december 2020 eenmaal per kwartaal worden gepubliceerd op de website.

Beschikbare informatie: