RZL Optimaal Blauw

  • Wereldwijde mix van aandelen, Europese obligaties en in euro luidende kortlopende obligaties
  • Spreiding over gespecialiseerde vermogens­beheerders
  • Zeer laag risicoprofiel

Overige informatie

Op 11 januari 2021 is de beleggingsparaplu RZL Beleggingsfondsen N.V. opgeheven. Daardoor is RZL Optimaal Blauw opgehouden te bestaan als zelfstandig fonds.
De naam RZL Optimaal Blauw zal blijven bestaan, maar de beleggingen vinden plaats in de onderliggende beleggingspool, de Optimaal Blauw Pool.
Factsheets van RZL Optimaal Blauw zullen vanaf 31 december 2020 eenmaal per kwartaal worden gepubliceerd op de website.

Beschikbare informatie: