RZL Optimaal Blauw

  • Wereldwijde mix van aandelen, Europese obligaties en in euro luidende kortlopende obligaties
  • Spreiding over gespecialiseerde vermogens­beheerders
  • Zeer laag risicoprofiel

Overige informatie

ACTIAM is de beheerder van RZL Optimaal Blauw.

Beschikbare informatie: