RZL Garantie Mix­fonds

RZL Garantie Mix­fonds belegt gespreid over drie beleggingspools.

  • 70% in de Euro Obligatiepool;
  • 15% in de Europa Aandelenpool;
  • 15% in de Amerika Aandelenpool.

Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan deze weging worden aangepast, echter altijd binnen de gestelde bandbreedte van plus of min 5%. Tijdelijk kan het RZL Garantie Mixfonds liquiditeiten aanhouden.De Euro Obligatiepool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te halen dan de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen.
De Europa Aandelenpool belegt in grote en middelgrote ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een hoger rendement te behalen dan de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om deze doelstelling te kunnen halen.
De Amerika Aandelenpool belegt in grote en middelgrote ondernemingen uit Noord-Amerika met goede winstvooruitzichten. Het fonds heeft als beleggingsdoel een hoger rendement te behalen dan de benchmark. ACTIAM voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.

* Kijk in de voor­waarden van jouw verzekering of je in dit fonds kunt beleggen, voordat je een wijziging aan ons doorgeeft.