RZL Garantie Mix­fonds

RZL Garantie Mix­fonds belegt gespreid over drie beleggings­fondsen. Deze beleggings­fondsen zijn subfondsen van RZL Beleggingsfondsen N.V. RZL Garantie Mix­fonds belegt:

  • 70% in RZL Euro Obligatie­fonds;
  • 15% in RZL Europa Aandelen­fonds;
  • 15% in RZL Amerika Aandelen­fonds.

Het beleggingsbeleid van RZL Garantie Mix­fonds heeft als doel het behalen van een rendement dat ten minste gelijk is aan de samengestelde benchmark.

RZL Euro Obligatie­fonds belegt in obligaties en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen. Deze schuldbewijzen zijn genoteerd aan een officiële Europese effectenbeurs. Het fonds speelt in op verwachte marktontwikkelingen. De obligaties en andere verhandelbare schuldbewijzen waarin het fonds belegt, zijn uitgegeven door debiteuren van goed geachte kwaliteit (zogenoemde 'investment grade beleggingen'). Voor de bepaling van de kwaliteit van de debiteuren maakt het fonds gebruik van ratingbureaus zoals Standard & Poor's of Moody's. RZL Europa Aandelen­fonds belegt vooral in goed verhandelbare (certificaten van) aandelen van middel- en grote ondernemingen. Deze ondernemingen hebben een notering aan een officiële effectenbeurs van een lidstaat van de Europese Unie, Zwitserland of Noorwegen. Daarnaast kan het fonds beleggen in al dan niet beursgenoteerde aan aandelen gerelateerde vermogenstitels.

RZL Amerika Aandelen­fonds belegt vooral in goede verhandelbare (certificaten van) aandelen die aan een officiële effectenbeurs van de Verenigde Staten of Canada zijn genoteerd. Daarnaast bestaat de mogelijkheid te beleggen in aan aandelen gerelateerde vermogenstitels en in indexproducten.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.

* Kijk in de voor­waarden van jouw verzekering of je in dit fonds kunt beleggen, voordat je een wijziging aan ons doorgeeft.