RZL Euro Obligatie­fonds

  • Gespreid beleggen in Europese staats- en bedrijfsobligaties
  • Beleggen in ondernemingen met zeer goede prestaties op het gebied van verantwoord ondernemen
  • Relatief laag risico

Voor wie is dit fonds?

RZL Euro Obligatie­fonds past goed bij de belegger die in één keer zijn Europese obligatieportefeuille wil invullen. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

RZL Euro Obligatie­fonds belegt in staatsobligaties (minimaal 25%) en in bedrijfsobligaties. De uitgevende instelling wordt door kredietbeoordelaar Standard & Poor's, Moody's of Fitch ge­waardeerd met gemiddeld minimaal BBB-. De gewogen gemiddelde waardering voor alle beleggingen is minimaal A-. Daarnaast mogen de fondsmanagers maximaal 25% beleggen in staats- of bedrijfsobligaties uit landen die mogelijk toetreden tot de EMU. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. De fondsmanagers selecteren alleen obligaties waarin vanuit ons ESG-beleid belegd mag worden. Aan alle debiteuren en/of vermogenstitels in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend. De ESG-score van de portefeuille is altijd hoger dan de ESG-score van de benchmark.

Wie beleggen voor je?

Sinds 2005 is een team van ervaren fondsmanagers verantwoordelijk voor het RZL Obligatie­fonds.

Goed om te lezen

In de Essentiële Beleggersinformatie lees je meer over het fonds, de risico's en de kosten. Lees de Essentiële Beleggersinformatie voordat je beslist om in het fonds te gaan beleggen. In de Factsheet (pdf) vind je actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet maandelijks.

In het Prestatieoverzicht heb je overzicht van de fondsen met de Morningstar rating, de Morningstar risicoklasse, de diverse (historische) rendementen en fondskosten.

In het Prospectus vind je onder meer informatie over de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid en beleggingstechnieken van de beleggings­fondsen. In het Jaarverslag vind je naast de financiële verantwoording over de belegging ook informatie over de manier waarop de beleggingen worden beheerd en wie daarbij zijn betrokken.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.

Let op: De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.