RZL Euro Obligatie­fonds

  • Gespreid beleggen in Europese staats- en bedrijfsobligaties
  • Beleggen in ondernemingen met zeer goede prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen
  • Relatief laag risico

Overige informatie

Op 11 januari 2021 is de beleggingsparaplu RZL Beleggingsfondsen N.V. opgeheven. Daardoor is het RZL Euro Obligatiefonds opgehouden te bestaan als zelfstandig fonds.
De naam RZL Euro Obligatiefonds zal blijven bestaan, maar de beleggingen vinden plaats in de onderliggende beleggingspool, de Euro Obligatiepool.
Factsheets van het RZL Euro Obligatiefonds zullen vanaf 31 december 2020 eenmaal per kwartaal worden gepubliceerd op de website.

Beschikbare informatie: