RZL Euro Liquiditeiten­fonds

  • Gespreid beleggen in deposito's en zeer kortlopende obligaties
  • In goede handen bij gespecialiseerde fondsmanagers
  • Geen valutarisico

Voor wie is dit fonds?

RZL Euro Liquiditeiten­fonds past goed bij de belegger die kiest voor weinig risico in de portefeuille. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt dit fonds?

RZL Euro Liquiditeiten­fonds belegt in termijndeposito's en obligaties met een korte resterende looptijd. De obligaties kennen weinig beleggingsrisico's en hebben een hoge krediet­waardigheid.

De geldmarktinstrumenten waardeert kredietbeoordelaars Standard & Poors, Moody's of Fitch met een gemiddelde minimale rating van A-. De fondsmanagers beleggen in leningen van ondernemingen die financieel zeer gezond zijn of onder wettelijk toezicht staan. Zij kunnen ook beleggen in leningen van de overheid of door de overheid gegarandeerde leningen.

De fondsmanagers selecteren alleen deposito's en obligaties waarin we vanuit ons ESG-beleid mogen beleggen. Ze voeren een actief beleid om in te kunnen spelen op de verwachte marktontwikkelingen.

Wie beleggen voor je?

Sinds 2005 is een team van ervaren fondsmanagers verantwoordelijk voor het SNS Euro Liquiditeiten­fonds.

Goed om te lezen

In de Essentiële Beleggersinformatie lees je meer over het fonds, de risico's en de kosten. Lees de Essentiële Beleggersinformatie voordat je beslist om in het fonds te gaan beleggen. In de Factsheet (pdf) vind je actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet maandelijks.

In het Prestatieoverzicht heb je overzicht van de fondsen met de Morningstar rating, de Morningstar risicoklasse, de diverse (historische) rendementen en fondskosten.

In het Prospectus vind je onder meer informatie over de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid en beleggingstechnieken van de beleggings­fondsen. In het Jaarverslag vind je naast de financiële verantwoording over de belegging ook informatie over de manier waarop de beleggingen worden beheerd en wie daarbij zijn betrokken.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.

Let op: De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.