RZL Euro Kortlopend Obligatie­fonds

Het beleggingsbeleid van dit fonds is per 1 januari 2019 gewijzigd. Tot deze datum werd uitsluitend belegd in deposito's en obligaties met zeer korte looptijd.
Met ingang van 1 januari 2019 zal ook in vastrentende financiële instrumenten met een langere looptijd worden belegd.
Meer informatie over deze wijziging is te vinden in de toelichting op de website van ACTIAM, de beheerder van de beleggingen.

  • Beleggen in voornamelijk kortlopende obligaties in euro
  • In goede handen bij gespecialiseerde fondsmanagers
  • Geen valutarisico

Overige informatie

ACTIAM is de beheerder van het RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds.

Beschikbare informatie: