RZL Euro Kortlopend Obligatie­fonds

  • Beleggen in voornamelijk kortlopende obligaties in euro
  • In goede handen bij gespecialiseerde fondsmanagers
  • Geen valutarisico

Overige informatie

Op 11 januari 2021 is de beleggingsparaplu RZL Beleggingsfondsen N.V. opgeheven. Daardoor is het RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds opgehouden te bestaan als zelfstandig fonds.
De naam RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds zal blijven bestaan, maar de beleggingen vinden plaats in de onderliggende beleggingspool, de Euro Korte Looptijdenpool.
Factsheets van het RZL Euro Kortlopend Obligatiefonds zullen vanaf 31 december 2020 eenmaal per kwartaal worden gepubliceerd op de website.

Beschikbare informatie: