Reaal Windex Euro Aandelen­fonds

Profiel

Reaal Windex Euro Aandelen­fonds belegt uitsluitend in de Europa Aandelenpool. Deze pool belegt in grote en middelgrote ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland of Noorwegen met goede winstvooruitzichten. Daarnaast wordt geselecteerd op bedrijven met gezonde balansverhoudingen op de langere termijn. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een hoger rendement te behalen dan de benchmark. Om aan dit beleggingsdoel te kunnen voldoen, voert de vermogens­beheerder een actief beleggingsbeleid en speelt daarbij in op verwachte marktontwikkelingen. Tijdelijk kan het Reaal Windex Euro Aandelen­fonds liquiditeiten aanhouden.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.