Reaal Wereld Beheer Fonds 4%

Voor wie is dit fonds?

Het Reaal Wereld Beheer Fonds 4% is voor de belegger die kiest voor een aantrekkelijk rendement met een gematigd risico. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. Wil je weten of het fonds voor jouw verzekering beschikbaar is? Selecteer dan je productnaam in het menu Producten rechts op de pagina Koersen & rendementen.

Reaal biedt bij belegging in het Reaal Wereld Beheer Fonds 4% onder voorwaarden op de einddatum van de verzekering een gegarandeerd rendement van 4%. Kijk ook in de voorwaarden van jouw verzekering of je in dit fonds kunt beleggen, voordat je een wijziging aan ons doorgeeft.

Wat is het beleggingsdoel?

Het Reaal Wereld Beheer Fonds 4% belegt in de Optimaal Oranje Pool. Deze pool belegt gespreid over de volgende drie pools:

  • 55% in de Euro Obligatiepool
  • 40% in de Wereld Aandelenpool
  • 5% in de Euro Vastgoedfondsen pool

De Euro Obligatiepool belegt in het Zwitserleven Obligatiefonds, de Euro Vastgoedfondsen pool belegt in het Zwitserleven Vastgoedfonds en de Wereld Aandelenpool belegt in de Amerika Aandelenpool, de Global Emerging Markets Equity Pool, het Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific en het Zwitserleven Europees Aandelenfonds.

Het beleggingsdoel van het Reaal Wereld Beheer Fonds 4% is gelijk aan dat van de onderliggende pools en fondsen.

Voor de Euro Obligatiepool is het beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Dat geldt ook voor het Zwitserleven Europees Aandelenfonds, de Amerika Aandelenpool en de Global Emerging Markets Equity Pool.

Het beleggingsdoel van het Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific en van de Euro Vastgoedfondsen pool is een financieel rendement te behalen dat het rendement van de benchmark zoveel als mogelijk benadert.

Tijdelijk kan het Reaal Wereld Beheer Fonds 4% liquiditeiten aanhouden.

Hoe belegt het fonds?

De vermogensbeheerder selecteert alleen beleggingen waarin vanuit het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid van het fonds mag worden belegd. Die groep van toegestane beleggingen noemen we het beleggingsuniversum.

Voor een deel van de beleggingen streeft de vermogensbeheerder ernaar om het rendement van het fonds zo dicht mogelijk bij het rendement van de benchmark te laten blijven. Voor het andere deel maakt de vermogensbeheerder een selectie van beleggingen uit het beleggingsuniversum.

Waarin belegt het fonds?

Beleggingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied van mens, milieu en maatschappij (ESG), waarbij ondernemingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen. Wij beleggen niet in ondernemingen, overheden en instellingen die onacceptabel gedrag vertonen of zich niet willen aanpassen (niet adaptief). Als we ergens niet in willen beleggen noemen we dat uitsluiten. Daarnaast geven we elke belegging een ESG-score. Hoe positiever de belegging is op het gebied van mens, milieu en maatschappij hoe hoger de score.

Het Reaal Wereld Beheer Fonds 4% belegt voor

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De kosten in verband met de beleggingen zijn 1,10% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 1,10% per jaar. Dit is inclusief de LKF van de onderliggende pools en fondsen.
  • Kosten verzekeraar, deze worden verrekend in het beleggingsfonds: 0,00%

Documenten

De door vermogensbeheerder beschikbaar gestelde informatie over de onderliggende fondsen en de onderliggende aandelenpools:

 

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggingsfondsen.

 

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als beleggingsadvies.