Reaal Wereld Beheer Fonds 3%

Reaal Wereld Beheer Fonds 3% belegt uitsluitend in de Reaal Wereld Beheer Pool. Deze pool belegt uitsluitend in RZL Optimaal Oranje. Dit is een sub­fonds van RZL Beleggings­fondsen N.V. Het beleggingsbeleid van RZL Optimaal Oranje is er op gericht om met actief beheer een zo gunstig mogelijk rendement te behalen. Dit rendement is minimaal gelijk aan de samengestelde benchmark.

Hiertoe belegt het fonds actief in een gespreide portefeuille beleggingen verdeeld over verschillende beleggingscategorieën. Het betreft voornamelijk obligaties, aandelen van beursgenoteerde bedrijven en vastgoedondernemingen.

Het uitgangspunt voor het beleggingsbeleid is de specifieke verdeling over de verschillende beleggingscategorieën. De strategische weging is 55% obligaties, 5% vastgoed en 40% aandelen. Op basis van verwachte marktontwikkelingen kan het fonds binnen bepaalde bandbreedtes van deze wegingen afwijken. Tijdelijk kan het fonds liquiditeiten aanhouden als de markt hiertoe aanleiding geeft.

Uit de verdeling blijkt dat RZL Optimaal Oranje een neutraal risicoprofiel heeft. De benchmark die hoort bij RZL Optimaal Oranje is een samengestelde benchmark vergelijkbaar met de strategische wegingen van de assetmix.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.

* Kijk in de voor­waarden van jouw verzekering of je in dit fonds kunt beleggen, voordat je een wijziging aan ons doorgeeft.