Reaal PP Aandelen­fonds Internationaal

Voor wie is dit fonds?

Wilt u duurzaam en maatschappelijk verantwoord beleggen in een mix van wereldwijde aandelen met een relatief hoog percentage in Europa? Dat kan met het Reaal PP Aandelenfonds Internationaal. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. Wil je weten of het fonds voor jouw verzekering beschikbaar is? Selecteer dan je productnaam in het menu Producten rechts op de pagina Koersen & rendementen.

Wat is het beleggingsdoel?

Reaal PP Aandelenfonds Internationaal belegt in de Reaal Aandelenpool Internationaal. Deze pool belegt gespreid over de volgende drie regio’s:

  • 70% in Europese aandelen via de Europa Aandelenpool
  • 20% in aandelen Noord Amerika via het Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Noord Amerika
  • 10% in de regio Pacific via het Zwitserleven Duurzaam Index Aandelenfonds Pacific.

De Europa Aandelenpool belegt volledig in het Zwitserleven Europees Aandelenfonds.

Het beleggingsdoel van het Reaal PP Aandelenfonds Internationaal is gelijk aan dat van de onderliggende fondsen.

Voor de Europese aandelenbeleggingen is het beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark.

Voor de Zwitserleven Duurzaam Index fondsen is het beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat het rendement van de benchmark zoveel als mogelijk benadert.

Daarnaast worden lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen nagestreefd. Deze doelstellingen leest u voor het Zwitserleven Europees Aandelenfonds in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen. Voor de Zwitserleven Duurzaam Index fondsen leest u deze doelstellingen in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen.

Tijdelijk kan het Reaal PP Aandelenfonds Internationaal liquiditeiten aanhouden.

Hoe belegt het fonds?

De vermogensbeheerder selecteert alleen beleggingen waarin vanuit het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid van het fonds mag worden belegd. Die groep van toegestane beleggingen noemen we het beleggingsuniversum.

Voor een deel van de beleggingen streeft de vermogensbeheerder ernaar om het rendement van het fonds zo dicht mogelijk bij het rendement van de benchmark te laten blijven. Voor het andere deel maakt de vermogensbeheerder een selectie van beleggingen uit het beleggingsuniversum.

Waarin belegt het fonds?

Beleggingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied van mens, milieu en maatschappij (ESG). Waarbij ondernemingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen. Ondernemingen, overheden en instellingen die onacceptabel gedrag vertonen of zich niet willen aanpassen (niet adaptief) daarin beleggen we niet. Als we ergens niet in willen beleggen noemen we dat uitsluiten. Daarnaast geven we elke belegging een ESG-score. Hoe positiever de belegging is op het gebied van mens, milieu en maatschappij hoe hoger de score.

Het Reaal PP Aandelenfonds Internationaal belegt:

Deze fondsen vallen onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Deze fondsen vallen onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Dit zijn fondsen met ES-kenmerken. De vermogensbeheerder levert informatie hierover.

Tijdelijk kan het Reaal PP Aandelenfonds Internationaal liquiditeiten aanhouden.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De kosten in verband met de beleggingen zijn 0,57% per jaar. Deze bestaan uit:

  • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,32% per jaar. Dit is inclusief de LKF van de onderliggende fondsen.
  • Kosten verzekeraar, deze worden verrekend in het beleggingsfonds: 0,25%

Documenten

De door vermogensbeheerder beschikbaar gestelde informatie over De Zwitserleven Duurzame Aandelenfondsen:

De door vermogensbeheerder beschikbaar gestelde informatie over het Zwitserleven Europees Aandelenfonds:

 

  • In de Factsheet vind je actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet elk kwartaal.

 

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggingsfondsen.

 

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als beleggingsadvies.