Reaal PP Aandelen­fonds Internationaal

Reaal PP Aandelen­fonds Internationaal belegt uitsluitend in de Reaal Aandelenpool Internationaal. Het beleggingsbeleid van de pool is er op gericht een rendement te behalen dat minimaal gelijk is aan de samengestelde benchmark. Het fonds belegt actief waarbij men de beleggingen verdeelt over drie regio's.

De verdeling over deze drie regio's kenmerkt zich door een duidelijke 'home'-bias. Men belegt een relatief hoog percentage in Europa. De strategische verdeling bedraagt 20% Amerika, 70% Europa en 10% Azië. Om gebruik te kunnen maken van verwachte marktontwikkelingen kunnen de onderlinge verhoudingen wijzigen. Men staat een verschil toe van 10% per regio ten opzichte van de bovengenoemde verdeling. Tijdelijk kan het fonds liquiditeiten aanhouden als de markt hiertoe aanleiding geeft.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.