Reaal Internationaal Mix­fonds

  • Wereldwijde mix van aandelen, Europese obligaties en in euro luidende kortlopende obligaties
  • Spreiding over gespecialiseerde vermogens­beheerders
  • Gemiddeld risicoprofiel

Voor wie is dit fonds?

Reaal Internationaal Mix­fonds past goed bij de belegger die kiest voor een aantrekkelijk rendement met een gematigd risico. En die daarnaast maatschappelijk bewust wil beleggen.

Waarin belegt het fonds?

Reaal Internationaal Mix­fonds belegt vooral in beursgenoteerde Europese obligaties (55%), kortlopende obligaties (10%) en Europese (25%) en wereldwijde (10%) aandelen. De beheerder selecteert alleen landen en aandelen waarin we vanuit ons ESG-beleid mogen beleggen. Er wordt ingespeeld op de marktontwikkelingen en economische vooruitzichten. Afhankelijk daarvan wordt gekozen voor meer of minder (kortlopende) obligaties of aandelen. Zo worden de risico's gespreid en profiteer je van economische ontwikkelingen over de hele wereld.

In de Factsheet vind je actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet elk kwartaal.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen