Reaal Garantie Plusfonds

Reaal Garantie Plus­fonds belegt gespreid over de volgende drie Reaal beleggingspools:

 • 70% in Reaal Obligatiepool;
 • 25% in Reaal Aandelenpool Europa;
 • 5% in Reaal Depositopool II.

De samenstelling van de beleggingen kan onder invloed van de marktomstandigheden veranderen. Tijdelijk kan het Reaal Garantie Plus­fonds liquiditeiten aanhouden.

Reaal Obligatiepool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Om beleggingsrisico's te beperken, gelden restricties voor de gemiddelde portefeuillelooptijd, de kwaliteit en de spreiding van de beleggingen. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te behalen dan de benchmark. De vermogens­beheerder voert een actief beleggingsbeleid waardoor een breed gespreide portefeuille ontstaat.

Reaal Aandelenpool Europa belegt in grote en middelgrote ondernemingen in lidstaten van de Europese Unie, Zwitserland of Noorwegen met goede winstvooruitzichten. Daarnaast wordt geselecteerd op bedrijven met gezonde balansverhoudingen op de langere termijn. Het beleggingsdoel is om binnen een vastgesteld risicokader, een hoger rendement te behalen dan de benchmark. Om aan dit beleggingsdoel te kunnen voldoen, voert de vermogens­beheerder een actief beleggingsbeleid en speelt daarbij in op verwachte marktontwikkelingen.

Reaal Depositopool II belegt in termijndeposito's, obligaties met een korte resterende looptijd, hoog­waardige kredietkwaliteit en geringe beleggingsrisico's. Het fondsvermogen wordt belegd in leningen van financieel gezonde, onder wettelijk toezicht staande financiële ondernemingen, of in overheid- of door overheid gegarandeerde leningen. Het fonds heeft als beleggingsdoel een hoger rendement te behalen dan de benchmark. De vermogens­beheerder voert een actief beleggingsbeleid om aan deze beleggingsdoelstelling te kunnen voldoen.

Garantie

Reaal garandeert in het geval dat je belegt in het Reaal Garantie Plus­fonds minimaal een netto rendement van 3% samengesteld op jaarbasis. De waarde van jouw verzekering op basis van deze 3% noemt Reaal de bodem­waarde.

Deze garantie is alleen van toepassing:

 • op de twee garantiemomenten:
  1. de einddatum van de verzekering (bij levenslang, einddatum premie of einddatum doelkapitaal);
  2. bij overlijden;
 • als tenminste de laatste tien jaar voor de einddatum van de verzekering in het Reaal Garantie Plus­fonds belegd is.

Naast de waardeontwikkeling op basis van de garantie, is er de waardeontwikkeling op basis van de markt­waarde van de beleggingen. Reaal noemt dit de werkelijke waarde. Als op het garantie moment deze werkelijke waarde hoger is dan de waarde gebaseerd op de bodem­waarde inclusief bonus­rendement, dan wordt de werkelijke waarde van het Reaal Garantie Plus­fonds uitgekeerd.

Let op: Afkoop van de verzekering of een switch naar een ander fonds zijn geen garantiemomenten. De be­rekening van de afkoop­waarde of switch­waarde zoals in de polisvoor­waarden is beschreven vindt plaats op basis van de werkelijke waarde. In de voor­waarden lees je meer over de werking van de garantie van je verzekering.

Boven op het gegarandeerd rendement is er een bonus­rendement. Reaal stelt het bonus­rendement vast op basis van het behaalde beleggings­rendement en de verwachte marktontwikkeling. Het bonus­rendement is groter of gelijk aan nul. Het bonus­rendement geldt totdat het opnieuw door Reaal wordt bepaald. Het actuele bonus rendement is 0%.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.

* Kijk in de voor­waarden van je verzekering of je in dit fonds kunt beleggen, voordat je een wijziging aan ons doorgeeft.

Help me nu

Help me nu

 • Veelgestelde vragen

 • Social media

  Stel ons je vraag en je ontvangt tijdens openingstijden binnen 1 uur een reactie.

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

 • Zelf regelen

  Verandert er iets in jouw persoonlijke situatie of wil je je verzekering wijzigen?

 • Chat

 • Bellen

  We zijn op maandag tot en met vrijdag bereikbaar tussen 8.00 en 21.00 uur. Op zaterdag kun je ons bereiken tussen 10.00 en 16.00 uur.

  072 - 519 40 00

 • Adviseur

  Je kan veel zelf doen, maar in sommige situaties is hulp van een onafhankelijk adviseur een goede keus.

 • Feedback

  Help ons deze pagina nog beter te maken.