Reaal Euro Obligatie­fonds 4

Reaal Euro Obligatie­fonds 4 belegt uitsluitend in de Euro Obligatiepool. Deze pool belegt voornamelijk in euro genoteerde obligaties van overheden en grote ondernemingen. Om beleggingsrisico's te beperken, gelden restricties voor de gemiddelde portefeuillelooptijd, de kwaliteit en de spreiding van de beleggingen. Het beleggingsdoel is een hoger rendement te behalen dan de benchmark. De vermogens­beheerder voert een actief beleggingsbeleid waardoor een breed gespreide portefeuille ontstaat. Tijdelijk kan het Reaal Euro Obligatie­fonds 4 liquiditeiten aanhouden.

Op basis van het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid worden bedrijven van belegging uitgesloten wanneer zij betrokk en zijn bij: mensen­rechtenschending, kinderarbeid en dwangarbeid, corruptie, milieuvervuiling, productie en/of ontwikkeling van niet-discriminerende en disproportionele wapensystemen en schendingen van algemeen aanvaarde ethische principes.

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.