Reaal Euro Mix­fonds

Voor wie is dit fonds?

Wilt u maatschappelijk verantwoord beleggen in Europese aandelen en in euro staats – en bedrijfsobligaties? Dat kan met het Reaal Euro Mixfonds. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. Wil je weten of het fonds voor jouw verzekering beschikbaar is? Selecteer dan je productnaam in het menu Producten rechts op de pagina Koersen & rendementen.

Wat is het beleggingsdoel?

Het Reaal Euro Mixfonds belegt in de Optimaalpool Europa. Deze pool belegt gespreid over de volgende twee pools:

 • 50% in de Europa Aandelenpool
 • 50% in de Euro Obligatiepool

De Europa Aandelenpool belegt in het Zwitserleven Europees Aandelenfonds en de Euro Obligatiepool belegt in het Zwitserleven Obligatiefonds. Het beleggingsdoel van het Reaal Euro Mixfonds is gelijk aan dat van de onderliggende Zwitserleven fondsen. Deze fondsen hebben als beleggingsdoel een financieel rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de benchmark. Daarnaast wordt voor wat betreft de aandelenbeleggingen en een deel van de obligatieportefeuille lange termijn duurzaamheidsdoelstellingen nagestreefd. Deze doelstellingen leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen onderaan deze pagina.

Hoe belegt het fonds?

De vermogensbeheerder selecteert alleen beleggingen waarin vanuit het ESG (Environmental, Social en Governance) beleid van het fonds mag worden belegd. Die groep van toegestane beleggingen noemen we het beleggingsuniversum.

Voor een deel van de beleggingen streeft de vermogensbeheerder ernaar om het rendement van het fonds zo dicht mogelijk bij het rendement van de benchmark te laten blijven. Voor het andere deel maakt de vermogensbeheerder een selectie van beleggingen uit het beleggingsuniversum.

Waarin belegt het fonds?

Beleggingen worden beoordeeld op sociaal-ethische principes op het gebied van mens, milieu en maatschappij (ESG), waarbij ondernemingen tevens worden beoordeeld op de potentie en intentie om verandering aan te brengen. Wij beleggen niet in ondernemingen, overheden en instellingen die onacceptabel gedrag vertonen of zich niet willen aanpassen (niet adaptief). Als we ergens niet in willen beleggen noemen we dat uitsluiten. Daarnaast geven we elke belegging een ESG-score. Hoe positiever de belegging is op het gebied van mens, milieu en maatschappij hoe hoger de score.

Reaal Euro Mixfonds belegt:

 • 50% in beursgenoteerde Europese obligaties via het Zwitserleven Obligatiefonds
  Dit fonds valt onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Het Zwitserleven Obligatiefonds is een fonds met ES-kenmerken. De vermogensbeheerder levert informatie hierover.
 • 50% in beursgenoteerde Europese aandelen via het Zwitserleven Europees Aandelenfonds
  Dit fonds valt onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Dit fonds valt onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Dit is een fonds met ES-kenmerken. De vermogensbeheerder levert informatie hierover.

Tijdelijk kan het Reaal Euro Mixfonds liquiditeiten aanhouden.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De kosten in verband met de beleggingen zijn 1,24% per jaar. Deze bestaan uit:

 • Lopende kosten factor (LKF), deze wordt verrekend in het beleggingsfonds. De verwachte LKF is 0,90% per jaar. Dit is inclusief de LKF van het onderliggende fonds.
 • Kosten verzekeraar, deze worden verrekend in het beleggingsfonds: 0,34%

Documenten

De door vermogensbeheerder beschikbaar gestelde informatie over het Zwitserleven Europees Aandelenfonds en het Zwitserleven Obligatiefonds:

 • In het Prospectus Zwitserleven Beleggingsfondsen, hoofdstuk 4 vind je in de beschrijving van het beleggingsbeleid hoe het fonds voldoet aan de ES-kenmerken.
 • Informatie over resultaten van het afgelopen jaar met betrekking tot duurzaamheid vind je in het Jaarverslag Zwitserleven Beleggingsfondsen, hoofdstuk 1.11. De meest actuele informatie over resultaten wordt elk jaar verwacht in het tweede kwartaal.
 • In de Factsheet vind je actuele informatie over rendementen en de samenstelling van het fonds. We actualiseren de Factsheet elk kwartaal.

 

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggingsfondsen.

 

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als beleggingsadvies.