Reaal Belegbewust­fonds

Reaal Belegbewustfonds (voorheen SNS Spaarbewust­fonds) belegt gespreid over twee ASN beleggings­fondsen:

  • 50% in het ASN Duurzaam Aandelen­fonds;
  • 50% in het ASN Duurzaam Obligatie­fonds.

Deze beleggings­fondsen zijn sub­fondsen van ASN Beleggings­fondsen UCITS N.V. De weging over de twee fondsen kan binnen een bandbreedte van 5% worden aangepast. Dit hangt af van verwachte marktontwikkelingen.

ASN Bank (waar de ASN beleggings­fondsen toe behoren) is de grootste duurzame bank van Nederland. ASN Bank draagt bij aan het bevorderen van een duurzame samenleving. ASN beleggings­fondsen investeren bijvoorbeeld niet in kinderarbeid of onnodig dierenleed. Voor de selectie van bedrijven en andere organisaties waarin ASN beleggings­fondsen belegt, zijn bijzondere beleggingscriteria ontwikkeld. Een beschrijving hiervan is te vinden in het prospectus van ASN Beleggings­fondsen UCITS N.V..

Lees meer over het stembeleid van Reaal rond beleggings­fondsen.