ASN Milieu & Water­fonds

  • Beleggen in fondsen ondernemingen die focussen op de ontwikkeling, productie en verkoop van technologieën en systemen die milieuproblemen helpen oplossen.
  • Het fonds belegt in 4 sectoren: waterbehandeling, duurzame energie, afvalbehandeling & recycling, en voedsel & agricultuur.
  • Kans op een hoog rendement, tegen een hoog risico.

Informatie voor beleggers

  • Het fonds is beursgenoteerd.
  • Je kunt de koers volgen via Euronext of Teletekst pagina 524.
  • Geen minimuminleg vereist.
  • Je kunt jouw participaties in het fonds in beginsel altijd direct verkopen.
  • Dividend wordt binnen je verzekering automatisch herbelegd.

Bekijk ook de mededelingen over de ASN Beleggings­fondsen.

Kosten

De kosten van het beheer van het fonds vind je in het prospectus en de Essentiële Beleggers Informatie (EBI).

Risico's

De waardeontwikkeling van de rechten van deelneming in het ASN Milieu & Water­fonds is afhankelijk van ontwikkelingen op de kapitaal-, effecten-, valuta- en goederenmarkten. De mogelijkheid bestaat dat je belegging in waarde stijgt; het is echter ook mogelijk dat je belegging weinig tot geen inkomsten zal genereren en dat je inleg bij een ongunstig koersverloop geheel of ten dele verloren gaat. Een beschrijving van de risico's kun je nalezen in de Essentiële Beleggers Informatie.

Overige informatie

ASN Beleggings­instellingen Beheer B.V. is de beheerder van het ASN Milieu & Water­fonds. De AIF-beheerder van dit fonds is ACTIAM N.V. ACTIAM is als AIF-beheerder geregistreerd bij de AFM.

Beschikbare informatie (pdf-bestanden):

Aan het digitale prospectus kunnen geen rechten worden ontleend. Een papieren exemplaar van het prospectus is kosteloos verkrijgbaar. Je kunt dit aanvragen bij de ASN Informatielijn 0800 - 03 80 (gratis).

Voor alle ASN Beleggings­fondsen is de Essentiële Beleggers Informatie opgesteld met informatie over het product, de kosten en de risico's. Loop geen onnodig risico. Lees de Essentiële Beleggers Informatie.