ASN Duurzaam Small & Midcap­fonds

Voor wie is dit fonds?

ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is voor de belegger die kiest voor beleggen in aandelen van kleine tot middelgrote beursgenoteerde Europese ondernemingen die voldoen aan de duurzaamheidscriteria van ASN. Dit fonds is niet voor alle verzekeringen beschikbaar. Wil je weten of het fonds voor jouw verzekering beschikbaar is? Selecteer dan je productnaam in het menu Producten rechts op de pagina Koersen & rendementen.

Wat is het beleggingsdoel?

Het fonds heeft de volgende duurzame beleggingsdoelstellingen:

  • Het minimaliseren van de uitstoot van CO2 per jaar in lijn met het Parijs-akkoord.
  • Het minimaliseren van de negatieve impact op biodiversiteit per geïnvesteerde euro ten opzichte van basisjaar 2019

De financiële beleggingsdoelstelling van het fonds is om op lange termijn een beter rendement te behalen dan dat van de benchmark.

Hoe belegt het fonds?

Het fonds belegt actief. De fondsmanager selecteert de aandelen op basis van verwachte marktontwikkelingen en probeert op die manier een beter rendement te behalen dan het rendement van de benchmark. Alle beleggingen voldoen uiteraard aan de duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus ASN Beleggingsfondsen UCITS.

Waarin belegt het fonds?

Het fonds belegt in financiële instrumenten van innovatieve ondernemingen die in toenemende mate een bijdrage aan de beleggingsdoelstellingen van ASN leveren. De ondernemingen moeten ook voldoen aan de ASN Duurzaamheidscriteria. Deze criteria leest u in hoofdstuk 4 van het prospectus ASN Beleggingsfondsen UCITS onderaan deze pagina.

ASN heeft een zeer zorgvuldig beleggingsproces ontwikkeld dat is gericht op het bijdragen aan positieve effecten op de maatschappij en het milieu en het vermijden van negatieve gevolgen van de beleggingen. Uitgangspunt voor het beleggingsproces is het duurzaamheidsbeleid van ASN. Dit beleid houdt in dat  door de fondsen enkel belegd wordt in economische activiteiten die geen ernstige nadelige gevolgen hebben voor mens en milieu en die praktijken op het gebied van goed bestuur volgen. Dit beleid richt zich op een brede selectie van duurzaamheidsfactoren, en met name de drie pijlers: mensenrechten, klimaat, en biodiversiteit.

Dit fonds valt onder de Europese regels voor informatieverstrekking over duurzaamheid. Dit fonds kwalificeert als fonds dat duurzame beleggingen tot doel heeft. De vermogensbeheerder levert informatie hierover.

Welke fondskosten worden in rekening gebracht?

De fondskosten die in rekening worden gebracht bestaan uit:

  • Lopende Kosten Factor, die verrekend wordt in de koers van een fonds. De verwachte Lopende Kosten Factor van het ASN Duurzaam Small & Midcapfonds is 1,20% per jaar.
  • Om beleggers in en uit te laten stappen maakt het fonds kosten. Het fonds moet dan namelijk beleggingen kopen of verkopen. Dat gaat via een ‘opslag’ of ‘afslag’ van de koers. De opslag is 0,45% en de afslag 0,40%.

 

Documenten

De door vermogensbeheerder beschikbaar gestelde informatie:

 

Lees meer over stembeleid van Reaal rond beleggingsfondsen.

 

De waarde van je beleggingen kan fluctueren. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. De informatie op deze webpagina is niet bedoeld als beleggingsadvies.