Schadevrije jaren

Je kunt bij Reaal een motorrijtuig­verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld voor je auto, motor of bestelauto. De premie die je voor deze verzekering betaalt, is afhankelijk van het aantal jaren dat je zonder schade hebt gereden. Hoe werkt dit precies? Je leest er hier meer over.

Wat zijn schadevrije jaren?

Schadevrije jaren bouw je op tijdens de periode dat je motorrijtuig­verzekering geldig is. Voor ieder verzekeringsjaar dat je geen schade rijdt (of meldt), krijg je er een schadevrij jaar bij. Schadevrije jaren bepalen op welke bonus-malustrede je bij het afsluiten van de verzekering wordt ingeschaald. Hoe meer schadevrije jaren, hoe hoger je bonus-malusinschaling, hoe hoger je korting. Jouw opgebouwde schadevrije jaren vind je terug op je polis.

Hoe hoog is je premie?

De hoogte van je premie stelt Reaal onder andere vast aan de hand van de zogenaamde bonus-malustabel. Hoe meer schadevrije jaren je hebt opgebouwd, hoe hoger je trede en hoe hoger je korting op de premie van de verzekering (tot een bepaald maximum). Als Reaal een schade betaalt, dan daal je in schadevrije jaren en stijgt vaak je premie.

Je premie en schade

Heb je schade veroorzaakt en betalen wij deze? Dan heeft dat invloed op jouw aantal opgebouwde schadevrije jaren en je bonus-malusinschaling. En dat heeft weer gevolgen voor je premie.

In de standaard­regeling van het Verbond van Verzekeraars staat dat je bij een schade, 5 schadevrije jaren inlevert. Je valt dan ook 5 treden terug op de bonus-malustabel van Reaal. Daardoor krijg je minder korting en stijgt je premie. Heb je meer dan 15 schadevrije jaren en meld je een schade? Dan val je altijd terug naar 10 schadevrije jaren. Ook als je bijvoorbeeld 25 schadevrije jaren hebt. Dit is vastgelegd door het Verbond van Verzekeraars.

Hebben alle schades gevolgen voor je bonus-malustrede?

Nee. Een schade heeft geen gevolgen voor je bonus-malustrede als wij bijvoorbeeld alleen kosten hebben vergoed die zijn gemaakt door SOS International. Of als wij bijvoorbeeld de schade volledig hebben verhaald. In de voor­waarden van jouw motorrijtuig­verzekering vind je alle situaties waarin schade geen gevolgen heeft voor je schadevrije jaren.

Meer weten over schadevrije jaren?

Het Verbond van Verzekeraars wil dat het voor iedereen duidelijk is hoe schadevrije jaren werken. En dat elke verzekeringsmaatschappij werkt met dezelfde regels. Wij zijn het daarmee eens. Daarom hebben we per 1 januari 2016 een nieuwe standaard­regeling van het Verbond van Verzekeraars doorgevoerd: Bedrijfs­regeling 11: Roy Data. Uw schadevrije jaren stellen we dan ook vast op basis van deze standaard­regeling.

Wat als je een nieuwe verzekering afsluit?

Als je overstapt naar een andere verzekeraar neem je je schadevrije jaren mee. Wij geven je schadevrije jaren door aan een centrale databank: Roy-data. Daar worden de schadevrije jaren van mensen met een auto of motor bijgehouden. Je nieuwe verzekeraar kan jouw schadevrije jaren in Roy-data opvragen en kan op basis daarvan je nieuwe premie berekenen.

Welke gegevens staan in de databank?

Als je wilt weten welke gegevens van jou zijn opgenomen in de databank van Roy-data, dan kun je deze opvragen bij de Stichting Efficiënte Processen Schadeverzekeraars (SEPS). Op seps.nl vul je het contact­formulier in dat je vindt onder 'Inzage­recht Roy-data'. Je ontvangt dan de gevraagde informatie van SEPS.