Aanvullende verzekering

Autohulp

Vanochtend vertrok je voor dag en dauw in de hoop aan het einde van de dag met vouwwagen en al halverwege Frankrijk te zijn. Je auto en aanhanger zijn pas gecontroleerd. Helaas krijg je een klapband op de ring van Antwerpen en kun je niet meer verder rijden. Gelukkig heb je autohulp bij je reisverzekering meeverzekerd.

Zo werkt het

Dit is er allemaal verzekerd met autohulp bij je reis­verzekering

 • Verzekerd

  Annulering van je reis is verzekerd met de annulerings­verzekering

  Je bent met autohulp verzekerd voor uitval van de bestuurder door:

  • Ziekte of ongeval waarbij het medisch niet verantwoord is dat de bestuurder het voertuig nog bestuurt. En herstel is niet op korte termijn te verwachten.
  • Overlijden van de bestuurder.
  • Terugkeer van de bestuurder naar Nederland waarbij het voertuig achterblijft vanwege:
   • Een begrafenis of crematie van niet-meereizende huisgenoten of familieleden in de eerste of tweede graad of in verband met levensgevaar van deze personen.
   • Schade aan de woning, huurwoning of bedrijf waar de bestuurder werkt. De aanwezigheid van de bestuurder is daarbij noodzakelijk.

  Als geen van de reisgenoten het voertuig kan besturen, betalen wij met autohulp de kosten van het vervoer van het vervoermiddel en de bagage naar Nederland.

  Je bent met autohulp verzekerd voor uitval van het vervoermiddel door een onzekere gebeurtenis. Wij vergoeden:

  • Het transport van het vervoermiddel naar de dichtstbijzijnde garage waar het vervoermiddel kan worden gerepareerd. Wij betalen maximaal € 1.000 per reis.
  • Het verzenden van onderdelen is met autohulp verzekerd als daardoor het vervoermiddel binnen 4 dagen kan worden gerepareerd.
  • Arbeidsloon bij een reparatie langs de weg (geen werkplaatsreparatie). Wij betalen maximaal € 125 per gebeurtenis.
 • Niet verzekerd

  Je krijgt met autohulp geen uitkering of hulp als de bestuurder en/of het vervoermiddel uitvalt door:

  • Gebeurtenissen, ontstaan terwijl de bestuurder:
   • De rijbevoegdheid onvoor­waardelijk is ontzegd.
   • Niet in het bezit is van een geldig rijbewijs voor het betreffende vervoermiddel.
  • Slecht onderhoud, slechte staat en/of overbelasting van het vervoermiddel.

  Wij vergoeden met autohulp ook geen schade die is ontstaan:

  • Door een aardbeving of vulkanische uitbarsting.
  • Door een atoomkernreactie. Het maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan.
  • Door jouw opzet of roekeloosheid, bijvoorbeeld omdat je een verbod of een waarschuwing negeert.
  • Door georganiseerd geweld.
  • Doordat jouw vervoermiddel in opdracht van een overheidsinstantie in beslag wordt genomen, vernield of beschadigd.
  • Door het gebruik van alcohol, of een ander bedwelmend, verdovend of opwekkend middel zoals drugs of medicijnen die het functioneren kunnen beïnvloeden. Of schade die daardoor mogelijk is geworden.
  • Door je werkzaamheden als die werkzaamheden gevaarlijk voor je zijn. Werkzaamheden tijdens een zakenreis, stage of bij vrijwilligerswerk vallen hier ook onder.
  • Er sprake is van zelfdoding van een verzekerde of een poging tot zelfdoding.
  • Er sprake is van het (mede)plegen van een misdrijf door een verzekerde. Of een poging hiertoe.
  • Je meedoet aan snelheidswedstrijden, recordritten of betrouwbaarheidsritten. Of deze voorbereidt.
  • Er fraude is gepleegd.

  Je bent ook niet verzekerd van autohulp als:

  •  Er sprake is van zelfdoding van een verzekerde of een poging tot zelfdoding.
  •  Er sprake is van het (mede)plegen van een misdrijf door een verzekerde. Of een poging hiertoe.
  •  Je meedoet aan snelheidswedstrijden, recordritten of betrouwbaarheidsritten. Of deze voorbereidt.
  •  Er fraude is gepleegd.

  Dit overzicht is niet compleet. In de voorwaarden lees je wat er nog meer niet is verzekerd .

 • Belangrijk

  Duurt reparatie langer dan 2 dagen? Dan betalen wij met autohulp de kosten van transport van het vervoermiddel en bagage naar Nederland. Zijn de kosten van het transport hoger dan de waarde van het vervoermiddel? Dan betalen wij de kosten om het vervoermiddel in te voeren of te vernietigen in het land waar het ongeval plaatsvond. Je bagage en eventueel je aanhanger brengen wij dan wel terug naar Nederland.
  Bij uitval van het vervoermiddel door een onverwachte gebeurtenis vergoeden wij met autohulp extra kosten. Dat doen we als het vervoermiddel niet binnen 2 dagen te gebruiken is. Dit vergoeden wij:

  • De huurkosten van een soortgelijk vervoermiddel. De maximale uitkering is per vervoermiddel € 2.500. Dit geldt voor ten hoogste de resterende periode dat de reis zou duren.
  • De extra reiskosten per trein of bus, inclusief de extra kosten van vervoer van bagage, voor zover gemaakt binnen de duur van de reis.
  • De extra kosten van verblijf van verzekerden tot maximaal 10 dagen, ook als het vervoermiddel binnen 2 werkdagen weer te gebruiken is. De maximale uitkering is € 50 per verzekerde per dag. Op verblijfkosten passen we een vaste aftrek toe van 10%, vanwege bespaarde kosten van normaal levensonderhoud.
  • We gebruiken een ruime omschrijving voor vervoermiddel. Een vervoermiddel is:
  • De personen-, kampeer- of bestelauto, motor of scooter voorzien van een Nederlands kenteken en (wanneer van toepassing) apk-goedgekeurd.
  • De toercaravan, vouwwagen, boottrailer, bagageaanhangwagen of zijspan die achter of aan het vervoermiddel wordt meegenomen.
  • De boot die op het vervoermiddel wordt meegenomen.
  • Het gehuurde soortgelijke vervoermiddel, als het oorspronkelijke vervoermiddel tijdens de reis is uitgevallen.

Verzekeringskaart

Doorlopende reis­verzekering

De verzekeringskaart helpt je de verzekeringen van Reaal te vergelijken met andere aanbieders.