Wat dekt een rechtsbijstand­verzekering?

Ruzie kan uitlopen op een juridisch conflict. Als dat gebeurt, kunnen de kosten flink oplopen. Met een rechtsbijstand­verzekering heb je recht op hulp, advies en ondersteuning bij juridische touwtrekkerij. Je kunt de rechtsbijstand­verzekering aanvullen met de onderdelen 'Werk en Inkomen' en 'Fiscaal en Vermogen'.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  We verzekeren we hulp bij conflicten over

  • Schade die je is toegebracht op het moment dat je deelnam aan het verkeer op de openbare weg, op het spoor, op het water of in de lucht. Het maakt daarbij niet uit hoe je aan het verkeer deelnam. Bijvoorbeeld als voetganger, bestuurder, fietser etc.
  • Schade die je is toegebracht buiten het verkeer, zoals medische fouten.
  • Schade door het kopen, gebruiken of verkopen van je woning. Dit is de woning waarin je nu woont, waarin je het laatst hebt gewoond of waarin je gaat wonen. En ook een vakantiewoning die je voor jezelf gebruikt. Of grond waarop je een huis voor jezelf gaat bouwen. Je krijgt wel alleen juridische hulp als de woning of de grond in Nederland ligt.
  • Schade aan goederen of diensten die je als consument koopt. Ook als je ze via internet hebt gekocht. Onder goederen valt alles wat je voor je huishouden koopt, dus ook vervoersmiddelen, zoals een auto, motor of pleziervaartuig.
  • Schade m.b.t. pensioenaanspraken of een pensioen­uitkering.
  • Schade door een erfenis die je krijgt of over een situatie die voorkomt in het personen- en familie­recht, zoals adoptie of curatele. Voor echtscheiding is de juridische hulp beperkt tot echtscheidingsmediation.

  DAS Rechtsbijstand:

  • Adviseert je over je rechtspositie en je juridische mogelijkheden.
  • Treedt voor en namens je op en staat je bij als je met iemand een conflict hebt en verdedigt je tegen de eisen van deze partij.
  • Maakt een verzoekschrift of bez­waarschrift voor je als de zaak aan een rechter moet worden voorgelegd. En DAS verdedigt die dan.
  • Schakelt namens jou een advocaat in als je die nodig hebt om je bij de rechter bij te staan.
  • Betaalt de kosten van de rechtshulpverlening tot maximaal € 25.000 of schiet ze voor.
  • Zorgt ervoor dat de partij met wie je een conflict hebt zich houdt aan de uitspraken van een rechter.
  • Geeft je 1 keer telefonisch advies als je denkt dat je een conflict krijgt waarvoor je juridische hulp nodig hebt. Het conflict moet gaan over iets dat binnen deze verzekering valt. DAS baseert het advies op de informatie die je telefonisch doorgeeft.

  Hulp bij echtscheiding of einde geregistreerd partnerschap

  Wil je je huwelijk of het geregistreerde partnerschap beëindigen? En heb je een conflict over de afwikkeling hiervan? Dan hebben jij en je partner recht op echtscheidingsmediation. Mediation betekent bemiddeling door een professionele, onpartijdige conflictbemiddelaar. Je hebt recht op mediation als je minimaal 3 jaar bent getrouwd sinds je deze verzekering hebt afgesloten. DAS vergoedt de kosten van 1 mediator tot maximaal € 2.000 per conflict.

 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Als je je niet houdt aan de verplichtingen van deze verzekering. En hierdoor DAS en ons benadeelt.
  • Als je het conflict bewust hebt veroorzaakt.
  • Bij een strafzaak als:
   • De gebeurtenis een (voor­waardelijk) opzetdelict inhoudt.
   • Je bewust hebt gehandeld.
   • Blijkt aan het einde van de strafzaak dat er niet opzettelijk of bewust is gehandeld? Dan betaalt DAS alsnog de kosten tot het maximum van € 25.000. Die kosten moeten dan wel redelijk zijn.
  • Als je een conflict krijgt:
   • Over een vordering of verplichting die je van iemand anders overnam.
   • Omdat je de plaats hebt ingenomen van iemand anders en hierdoor partij wordt in een conflict dat oorspronkelijk van die ander was.
  • Als iemand vindt dat je schade hebt veroorzaakt en je je hiertegen wilt verweren. Je krijgt dan geen advies en ook geen juridische hulp. Vaak kun je hiervoor wel een beroep doen op je aansprakelijkheids­verzekering.
  • Als je een conflict hebt over belastingen.
  • Als je een conflict hebt met DAS of ons over deze rechtsbijstand­verzekering.
  • Als het conflict het gevolg is van een aardbeving, vulkanische uitbarsting of een atoomkernreactie. Het maakt daarbij niet uit hoe die reactie is ontstaan.
  • Als het conflict het gevolg is van georganiseerd geweld (ook wel molest genoemd).
  • Als je fraudeert.

  En we vergoeden ook geen schade als:

  • Als je conflict te maken heeft met het niet mogen rijden of varen van de bestuurder van je voertuig of vaartuig. Bijvoorbeeld door gebruik van drank, drugs of medicijnen. Of omdat hij geen rijbewijs had. Je krijgt dan geen hulp. Je krijgt wel zelf juridische hulp als je kunt aantonen dat je hier niets van afwist. Ook vergoeden wij achteraf de kosten voor juridische hulp als de bestuurder niet wordt veroordeeld.
  • Als je conflict gaat over een pleziervaartuig met een nieuw­waarde van meer dan € 200.000 of een luchtvaartuig.Je hebt een voer- of vaartuig gekocht bij een niet-officiële dealer en geen schriftelijke garantie gekregen.
  • Je hebt een conflict over spullen die je verhuurt. Of over diensten die je levert en waarvoor mensen moeten betalen.
  • Je hebt een conflict over je huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract. Of over je (voorgenomen) echtscheiding of het beëindigen van je geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract (met uitzondering van de wel verzekerde echtscheidingsmediation). Of over alimentatie of ander geld dat jij of je partner moet betalen vanwege je huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenlevingscontract.
  • Je hebt een conflict over een erfenis en degene die de erfenis nalaat, is overleden vóór de ingangsdatum van deze verzekering.

  Valt je conflict binnen de onderdelen 'Werk en Inkomen' en/of 'Fiscaal en Vermogen', en heb je deze onderdelen niet afgesloten? Dan verleent DAS geen juridische hulp.