Conflict aanmelden

Heb je juridische hulp nodig? Dan kun je dat op verschillende manieren laten weten:

 • Voor autoschade/aanrijdingsschade zonder letsel:
  • Via das.nl/zaak-aanmelden
  • Een e-mail sturen naar intake@das.nl
  • Een brief sturen
   DAS
   t.a.v. Team Intake Verhaal
   Postbus 2300
   1100 DM Amsterdam
  • Met je smartphone via mobielschademelden.nl
 • Voor algemene juridische hulp en aanrijdingsschade met letsel:
  • Via das.nl/zaak-aanmelden
  • Een e-mail sturen naar intake@das.nl
  • Een brief sturen
   DAS t.a.v. Team Intake Juridisch
   Postbus 23000
   1100 DM Amsterdam

Let op!
Stuur direct de documenten mee die over het conflict gaan. Als je de zaak meldt via de website of e-mail, dan kun je de documenten scannen en als bijlage meesturen. En vermeld in alle gevallen dat je bij ons verzekerd bent en wat je polis­nummer is.

Heb je snel hulp nodig?
Neem dan altijd eerst telefonisch contact op met de Juridische Adviesdesk van DAS. Dat kan op werkdagen tussen 08.30 en 17.30 uur via 020 - 651 88 15.

Je kunt natuurlijk ook altijd contact opnemen met je financieel adviseur.