Rechtsbijstand­verzekering voor FNV leden

Logo reaal en fnv

Veelgestelde vragen

Rechtsbijstand­verzekering voor FNV leden

 • Waarom zou ik een Rechtsbijstandsverzekering voor FNV leden nemen?

  Met je FNV-lidmaatschap ontvang je uitstekende rechtshulp op het gebied van Arbeid, Inkomen, Letselschade en Beroepsziekten. Maar wie biedt jou en jouw gezin juridische hulp wanneer:

  • de keukenleverancier zijn afspraak niet nakomt?
  • de reparatie aan je auto veel duurder is dan afgesproken?
  • je huurbaas nalatig is?
  • een automobilist je geparkeerde auto beschadigt?
  • of jij en je buurman het niet eens worden over een te plaatsen schutting?

  Speciaal daarvoor heeft FNV samen met verzekeraar Reaal een Rechtsbijstands­verzekering voor FNV-leden op maat ontwikkeld. Deze verzekering sluit naadloos aan op de rechtshulp die je FNV-lidmaatschap biedt. Zodat je volledig gedekt bent voor rechtshulp. De dekkingen die onder het FNV-lidmaatschap vallen, gelden niet voor de overige leden van je gezin als zijn geen FNV-lid zijn. Mocht je daar wel geïnteresseerd in zijn, neem dan contact met de FNV op. Zij kunnen je verder helpen.

  Voor juridische bijstand op het gebied van arbeid, inkomen en letsel kun je gebruik maken van de juristen van de FNV. De Reaal Rechtsbijstand­verzekering voor FNV leden biedt juridische hulp voor consumenten- en verkeerszaken. Ben je huiseigenaar? Dan kun je je aanvullend verzekeren voor woonzaken. Ook je gezin is verzekerd onder de Reaal Rechtsbijstand­verzekering voor FNV leden.

 • Door wie wordt de rechtsbijstand verleend?

  Reaal heeft de uitvoering van de verzekering overgedragen aan DAS Rechtsbijstand. Zij doet dit geheel onafhankelijk is één van de grootste aanbieders van gespecialiseerde juridische diensten in Nederland. Verzekeraars mogen zelf de uitvoering niet doen om belangenverstrengeling te voorkomen.

 • Waarom hebben de FNV-bonden gekozen voor een samenwerking met Reaal?

  Het aanbod van Reaal heeft een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De dekking is breed: geen beperkingen, en veelal ook geldig in het buitenland.

 • Kan ieder FNV-lid de verzekering afsluiten?

  Ja. Alle leden van FNV kunnen deze Rechtsbijstand­verzekering van Reaal afsluiten, behalve ZZP'ers.

 • Wat gebeurt er als ik mijn FNV-lidmaatschap opzeg?

  De verzekering eindigt drie maanden nadat het FNV-lidmaatschap is beëindigd. Natuurlijk moet de beëindiging van het lidmaatschap wel aan Reaal worden doorgegeven. De polis wordt beëindigd na ontvangst van je opzegging. Eventueel vooruitbetaalde premie betalen wij terug, zodra de polis beëindigd worden. Als je je aanvullende rechtsbijstandverzekering opzegt, dan vervalt je FNV-lidmaatschap niet.

 • Welke rechtshulp zit er in mijn lidmaatschap?

  Met je FNV-lidmaatschap ontvang je uitstekende rechtshulp op het gebied van Arbeid, Inkomen, Sociale zekerheid, Letselschade en Beroepsziekten. FNV kan je hierover volledig informeren.

 • Welke rechtshulp zit er in de Reaal Rechtsbijstand­verzekering voor FNV-leden?

  Met de Reaal rechtsbijstands­verzekering voor FNV-leden ben je verzekerd van rechtshulp op het gebied van Consumenten­recht en Verkeer. Aanvullend kun je rechtshulp voor Huiseigenaren afsluiten.

 • Wat zijn consumentenzaken?

  Voorbeelden

  Geschillen over:

  • producten of diensten die je koopt
  • fouten bij een medische behandeling
  • aan- en verkoop van een motorrijtuig
  • vakantiereizen. Als de schade verhaald moet worden buiten de EU, dan geldt voor het maken van externe kosten een maximum van € 5.000.
 • Wat zijn verkeerszaken?

  Voorbeelden:

  Je hebt schade doordat je deelnam aan het verkeer op de openbare weg, op het spoor, op het water of in de lucht. Het maakt daarbij niet uit hoe je aan het verkeer deelnam. Bijvoorbeeld als voetganger, bestuurder, fietser enzovoorts.

 • Wat zijn huiseigenaarszaken?

  Voorbeelden:

  Geschillen over:

  • koop, verkoop en bezit van je eigen huis
  • de bouw en verbouw van je woning

  Geschillen met:

  • de buren (externe kosten zijn beperkt tot € 5.000)
  • de vereniging van eigenaren waar je lid van bent en
  • de overheid over bijvoorbeeld een omgevingsvergunning
 • Wat is de looptijd van de Rechtsbijstand­verzekering voor FNV leden?

  De looptijd van de Rechtsbijstand­verzekering voor FNV leden is standaard 1 jaar. De verzekering wordt stilzwijgend verlengd op de vervaldatum. Na het eerste verzekeringsjaar is de verzekering dagelijks opzegbaar. De verzekering eindigt na 3 maanden na opzegging van je FNV-lidmaatschap.

 • Wat is de opzeg­termijn van de Rechtsbijstand­verzekering voor FNV leden?

  Na het eerste verzekeringsjaar is de verzekering dagelijks opzegbaar.

 • Zit er op deze verzekering ook een wacht­termijn?

  Ja, er geldt een wacht­termijn van 3 maanden na ingangsdatum van deze verzekering. Deze termijn geldt niet als je al een rechtsbijstand­verzekering met dezelfde dekking had.

 • Wat is de wacht­termijn?

  In de wacht­termijn van 3 maanden geldt een beperkte dekking. De wacht­termijn geldt niet als:

  • je al een rechtsbijstand­verzekering had en het geschil ook onder de oude verzekering gedekt zou zijn,
  • het gaat om het verhalen van schade op iemand die daarvoor uitsluitend wettelijk aansprakelijk is,
  • of bij een juridisch geschil over een schriftelijke overeenkomst die pas tot stand is gekomen na het afsluiten van de rechtsbijstand­verzekering.
 • Ik heb op dit moment een conflict, kan ik dit nog verzekeren?

  Nee, het is niet mogelijk om lopende conflicten met terugwerkende kracht te verzekeren.

 • Is juridische hulp bij echtscheiding meeverzekerd?

  Wel voor advies maar niet voor juridische bijstand. Bij de meeste rechtsbijstand­verzekeringen is deze hulp uitgesloten.

 • Wat moet ik doen als ik rechtshulp of advies nodig heb?

  Neem contact op met DAS.

  Je kunt ook contact opnemen met DAS als je juridisch advies nodig hebt. Deze verzekering kent diverse adviesmogelijkheden. DAS Rechtsbijstand is te bereiken via:

  Postbus 23000
  1100 DM Amsterdam
  Telefoon: 020-651 75 17

 • Kan ik mijn eigen advocaat kiezen?

  Heb je een juridisch geschil, dan verlenen de juristen van DAS rechtshulp. De kosten van DAS worden onbeperkt vergoed. Loopt het geschil uit op een ge­rechtelijke of administratieve procedure? Dan heb je het recht om DAS een door jou geselecteerde externe advocaat in te laten schakelen. Ook als het niet wettelijk verplicht is om je in die procedure bij te laten staan door een advocaat.

  Is bijstand door een advocaat in een procedure niet verplicht? En kies je er toch voor om je bij te laten staan door een externe advocaat in plaats van een jurist van DAS? Dan betaal je een eigen risico en worden de advocaatkosten tot maximaal € 5.000 vergoed (inclusief kantoor- en overige kosten). Voor bestuurs­rechtelijke procedures geldt dit bedrag voor twee instanties samen.
  Is bijstand door een advocaat in een procedure wel verplicht? Dan worden de kosten voor een externe advocaat die je zelf hebt gekozen, in de meeste gevallen onbeperkt vergoed. De uitzonderingen staan in de polisvoor­waarden.

 • Zijn mijn gezinsleden ook meeverzekerd?

  Ja, je gezinsleden zijn meeverzekerd in de Reaal Rechtsbijstand­verzekering voor FNV leden. Zij zijn echter niet verzekerd voor arbeid, inkomen en letsel. Deze dekkingen vallen voor FNV-leden onder het FNV-lidmaatschap. Wil je dat je gezinsleden hiervoor ook verzekerd zijn, vraag dan bij de FNV naar de mogelijkheden.

 • Zijn gezinsleden verzekerd voor Arbeid, Inkomen en Letsel?

  Nee, deze dekkingen vallen niet onder de Reaal Rechtsbijstand­verzekering voor FNV-leden. Daarvoor is het FNV-lidmaatschap. Wil je dat je gezinsleden hiervoor ook verzekerd zijn, vraag dan bij de FNV naar de mogelijkheden.

 • Hoe zit het met letselschade en letselschade in het buitenland?

  Met je lidmaatschap van de FNV ontvang je juridische hulp op het gebied van letselschade in Nederland. Met de Reaal Rechtsbijstand­verzekering voor FNV leden ben je ook verzekerd voor letselschade buiten Nederland (binnen de EU).

 • Ik ben alleenstaand, kan ik dan ook deze verzekering afsluiten?

  Ja. De Reaal Rechtsbijstands­verzekering voor FNV-leden heeft welis­waar standaard een gezins­dekking, maar de premie is zo laag dat de verzekering ook voor alleenstaanden aantrekkelijk is.

 • Ik heb nog vragen. Hoe kan ik jullie bereiken?

  Voor vragen neem je contact op met Reaal. Je bereikt ons van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 18.00 uur op 072 - 519 40 00.

 • Waar kan ik de polisvoorwaarden vinden?

  De polisvoorwaarden kun je hier inzien.

 • Ik heb een klacht. Waar kan ik klagen?

  Als je een klacht hebt, horen wij die graag. Klachten die betrekking hebben op de bemiddeling, totstandkoming en uitvoering van de verzekering kunnen worden verzonden aan:

  Directie Reaal
  Afdeling Klachtenservice
  Antwoordnummer 125
  1800 VB Alkmaar

  Klachten die betrekking hebben op uitvoering van de rechtsbijstand door DAS Rechtsbijstand kunnen schriftelijk worden voorgelegd aan:

  DAS Rechtsbijstand NV
  T.a.v. de Directie
  Postbus 23000
  1100 DM Amsterdam

  Op de website van DAS lees je alles over het klachtenreglement van DAS Rechtsbijstand.

  In de Polisvoorwaarden  vind je de volledige informatie over de klachtenregeling.