Wat is het verschil?

Overlijdensrisicoverzekering of uitvaartverzekering?

Met een overlijdensrisico­verzekering bescherm je je nabestaanden tegen financiële problemen tot een bepaalde einddatum. Zij krijgen dan een vast bedrag. Met een uitvaart­verzekering regel je dat je nabestaanden gegarandeerd de kosten van de uitvaart en eventuele bijkomende kosten kunnen betalen.

Gelijkblijvende of dalende uitkering

Soorten uitkeringen

Bij onze overlijdensrisico­verzekering kies je uit 3 soorten uitkeringen bij overlijden. We keren het bedrag bij alle uitkeringen in één keer uit na overlijden van de verzekerde.

Gelijkblijvende uitkering

Je kunt kiezen voor een uitkering die gelijk blijft. Handig voor het afdekken van risico's die voor lange tijd hetzelfde blijven. De uitkering kan gebruikt worden voor een aanvulling op het inkomen van je partner of een bijdrage aan de studie van je kinderen.

Annuïtair dalende uitkering

Een annuïtair dalende uitkering daalt ieder jaar met een percentage. Overlijdt de verzekerde aan het begin van de verzekering? Dan is de uitkering hoog. Tegen het einde van de verzekering is de uitkering juist laag. Deze variant wordt vaak gekozen omdat de verzekering zo gelijk loopt met het nog niet afgeloste deel van je hypotheek.

Lineair dalende uitkering

Een lineair dalende uitkering daalt ieder jaar met een afgesproken bedrag. We bepalen de jaarlijkse daling door het bedrag te delen door het aantal jaren dat de verzekering nog loopt. Deze variant is handig als de behoefte aan een uitkering bij overlijden afneemt. Bijvoorbeeld vanwege je hypotheek of het aflossen van een schuld.

Wat is het verschil in premie?

  • De premie van de lineair dalende uitkering is het laagst. De premie betaal je tot een paar jaar vóór de einddatum van de verzekering.
  • Het duurst is de gelijkblijvende uitkering. De premie betaal je tot de einddatum van de verzekering.
  • De premie van de annuïtair dalende uitkering zit er tussenin. De premie betaal je tot een paar jaar vóór de einddatum van de verzekering.