Overlijdensrisicoverzekering

Aanvullende informatie

Wat is er eigenlijk verzekerd en wat niet? Wat zijn de voor­waarden? Je leest het op deze pagina

 • Verzekerd

  • Eenmalige uitkering als een door jou aangegeven persoon overlijdt.
  • De uitkering is voor je nabestaanden. De uitkering kunnen zij gebruiken om na je overlijden te voldoen aan financiële verplichtingen, zoals het betalen van de huur of een hypotheek, het aflossen van een persoonlijke lening, het betalen van de kinderopvang of studiekosten, of het voortzetten van een bedrijf als je mede-eigenaar bent.
  • Wij keren uit bij overlijden vóór de afgesproken einddatum van de verzekering.
  • Je kiest zelf het aantal jaren dat je verzekerd bent, maximaal 40 jaar.
  • Op de einddatum mag je niet ouder zijn dan 75 jaar.
  • Je bepaalt zelf de hoogte van de uitkering, minimaal € 5.000.
  • Je kan kiezen uit een gelijkblijvende of dalende uitkering.

  Let op: een overlijdensrisico­verzekering is niet hetzelfde als een uitvaart­verzekering. Met een uitvaart­verzekering wordt bij overlijden een bedrag uitbetaald waarmee je (een deel van) de uitvaart kunt betalen.

  Meer informatie over wat de overlijdensrisico­verzekering wel en niet verzekert:

 • Niet verzekerd

  • Als je al bent overleden voordat de aanvraag voor de verzekering door ons is ontvangen.
  • Als je op de einddatum van de verzekering nog in leven bent. De verzekering stopt dan en je ontvangt de door jou betaalde premies niet terug.
  • Als je onvolledige of onjuiste informatie hebt verstrekt.
  • Als je deelneemt aan oorlog of gevechtshandelingen.
  • Als de begunstigde (de persoon of personen aan wie wij de uitkering betalen) schuldig is aan het overlijden van de verzekerde.

  Let op: een overlijdensrisico­verzekering is niet hetzelfde als een uitvaart­verzekering. Met een uitvaart­verzekering wordt bij overlijden een bedrag uitbetaald waarmee je (een deel van) de uitvaart kunt betalen.

  Meer informatie over wat de overlijdensrisico­verzekering wel en niet verzekert:

Waarom je leven verzekeren?

In dit filmpje leggen we uit hoe een overlijdensrisico­verzekering financiële zekerheid geeft aan je nabestaanden.

Gelijkblijvende of dalende uitkering

Soorten uitkeringen

Bij onze overlijdensrisico­verzekering kies je uit 3 soorten uitkeringen bij overlijden. We keren het bedrag bij alle uitkeringen in één keer uit na overlijden van de verzekerde.

Gelijkblijvende uitkering

Je kunt kiezen voor een uitkering die gelijk blijft. Handig voor het afdekken van risico's die voor lange tijd hetzelfde blijven. De uitkering kan gebruikt worden voor een aanvulling op het inkomen van je partner of een bijdrage aan de studie van je kinderen.

Annuïtair dalende uitkering

Een annuïtair dalende uitkering daalt ieder jaar met een percentage. Overlijdt de verzekerde aan het begin van de verzekering? Dan is de uitkering hoog. Tegen het einde van de verzekering is de uitkering juist laag. Deze variant wordt vaak gekozen omdat de verzekering zo gelijk loopt met het nog niet afgeloste deel van je hypotheek.

Lineair dalende uitkering

Een lineair dalende uitkering daalt ieder jaar met een afgesproken bedrag. We bepalen de jaarlijkse daling door het bedrag te delen door het aantal jaren dat de verzekering nog loopt. Deze variant is handig als de behoefte aan een uitkering bij overlijden afneemt. Bijvoorbeeld vanwege je hypotheek of het aflossen van een schuld.

Wat is het verschil in premie?

 • De premie van de lineair dalende uitkering is het laagst. De premie betaal je tot een paar jaar vóór de einddatum van de verzekering.
 • Het duurst is de gelijkblijvende uitkering. De premie betaal je tot de einddatum van de verzekering.
 • De premie van de annuïtair dalende uitkering zit er tussenin. De premie betaal je tot een paar jaar vóór de einddatum van de verzekering.

Aanvullende dekkingen overlijdensrisico­verzekering

Wat kun je nog meer verzekeren?

 • Geen premie bij arbeidsongeschiktheid

  Premievrijstelling bij arbeids­ongeschiktheid

  Sluit je de overlijdensrisico­verzekering via een financieel adviseur bij ons af? Dan kun je ervoor kiezen om 'premievrijstelling bij arbeids­ongeschiktheid' mee te verzekeren. Je hoeft dan geen of minder premie te betalen als je arbeids­ongeschikt wordt. Nadat je 104 weken (2 jaar) arbeids­ongeschikt bent, nemen wij de premiebetaling geheel of gedeeltelijk over.

 • Verzeker je kinderen mee

  Kinder­verzekering

  Je kunt ook kiezen voor de kinder­verzekering. Wij betalen dan een uitkering als een kind uit je gezin overlijdt. Alle kinderen in je gezin zijn verzekerd, ook stiefkinderen, pleegkinderen en geadopteerde kinderen.

Tips

Handig om te weten

Tips