Volledig Casco

Met Volledig Casco ben je verzekerd voor alle schades aan je oldtimer die de brand en diefstal­verzekering vergoedt, maar ook voor schades die ontstaan door elke andere plotselinge en onvoorziene gebeurtenis. Bijvoorbeeld als je per ongeluk tegen een boom botst of als de gebeurtenis het gevolg is van een gebrek aan je oldtimer.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Schade aan de oldtimer tot maximaal de taxatie­waarde.
  • Accessoires aan de oldtimer tot € 500.
  • Schade aan brandblusapparaat, gevarendriehoek, pechlamp, sleepkabel en verbanddoos.
  • Maximaal € 500 om de sloten van je oldtimer te veranderen of vervangen als je sleutels zijn gestolen uit je woning of na een gewelddadige beroving.

  We vergoeden schade die ontstaat door:

  • Storm (windsnelheden van 14 meter per seconde of meer).
  • Natuurrampen (zoals lawine, overstroming en vallend gesteente).
  • Brand, explosie, kortsluiting en blikseminslag.
  • Een directe aanrijding met vogels en loslopende dieren.
  • Hagel.
  • Diefstal, inbraak, verduistering, joyriding, oplichting of een poging hiertoe.
  • Luchtvaartuigen.
  • Relletjes.
  • Vervoer van de oldtimer per boot, trein of vliegtuig.
  • Breuk of beschadiging van een ruit en schade aan de oldtimer door de scherven.
  • Elke andere van buitenkomende plotselinge en onvoorziene gebeurtenis.
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Door rijden op een circuit.
  • Door het voorbereiden van of deelnemen aan regelmatigheids- of behendigheidsritten en -wedstrijden, tenzij deze met toestemming van de bevoegde instanties worden gehouden en de gemiddelde snelheid niet hoger komt dan 50 kilometer per uur.
  • Als je de oldtimer dagelijks gebruikt of als de oldtimer niet uitsluitend recreatief ofparticulier wordt gebruikt (zoals voor verhuur, beroepskoeriersdiensten, betaald personenvervoer).
  • Terwijl de bestuurder geen (geldig) rijbewijs heeft of de rijbevoegdheid is ontzegd.
  • Door opzet of roekeloosheid.Door georganiseerd geweld.
  • Door atoomkernreacties, aardbevingen en vulkanische uitbarstingen.
  • Door een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.

  En we vergoeden ook geen schade als:

  • De bestuurder tijdens het ongeval onder invloed was van drugs of medicijnen.
  • De bestuurder meer alcohol heeft gedronken dan volgens de wet is toegestaan om een auto te besturen.
  • De bestuurder weigert mee te werken aan een adem- of urinetest of bloedproef.
  • Het kenteken niet op je naam of die van je partner staat.
  • Er fraude is gepleegd.

  Je bent ook niet verzekerd voor:

  • Schade door slijtage.
  • Schade die ontstaat doordat je auto minder waard is na schade.
  • Schade die ontstaat doordat je de auto tijdelijk niet kon gebruiken.
  • Schade door bevriezing of andere langzaam inwerkende weersinvloeden.
  • Schade door (poging tot) diefstal, inbraak en joyriding als:
   • je oldtimer niet aan de verplichte alarmeisen voldeed.
   • je oldtimer niet goed afgesloten was.
   • de autosleutels in de oldtimer lagen.

Vergoedingen

We betalen deze kosten

Reparatiekosten

Dan moet je oldtimer nog wel te repareren zijn. Je krijgt maximaal het verschil in waarde van je oldtimer direct voor en direct na de schade.

Vergoeding bij totalloss (totaal verlies)

Als je auto totalloss is, dan ontvang je van ons een schadevergoeding die gelijk is aan de waarde die je oldtimer had vlak vóór de schade. Zijn de resten van je oldtimer of sommige losse onderdelen nog wat waard? Dan trekken we die waarde af van dat bedrag.

Vergoeding bij diefstal of verduistering

Is je oldtimer gestolen of verduisterd? En wordt je oldtimer niet teruggevonden binnen 30 dagen nadat je aangifte bij de politie hebt gedaan? Dan vergoeden wij de schade op basis van totaal verlies.