Aanvullende verzekering

Brand- en diefstal­verzekering

Ga je niet met je oldtimer de openbare weg op? Dan is alleen een brand- en diefstal­verzekering vaak voldoende. Je bent dan niet verzekerd voor het aansprakelijkheidsrisico en hulpverlening bij een ongeval. Wel voor schade door brand, explosie, kortsluiting, blikseminslag, diefstal of inbraak, joyriding en oplichting.

Dekkingen

Dit is er allemaal verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Schade aan de oldtimer tot maximaal de taxatie­waarde.
  • Schade aan accessoires aan de oldtimer tot € 500.
  • Schade aan brandblusapparaat, gevarendriehoek, pechlamp, sleepkabel en verbanddoos.
  • Een uitkering van maximaal € 500 om de sloten van je oldtimer te veranderen of vervangen als je sleutels zijn gestolen uit je woning of door een gewelddadige beroving.

  We vergoeden schade door:

  • Brand, explosie, kortsluiting en blikseminslag.
  • Diefstal, inbraak, verduistering, joyriding, oplichting of een poging hiertoe.
 • Niet verzekerd

  We vergoeden geen schade die ontstaat

  • Door rijden op een circuit.
  • Door het voorbereiden van of deelnemen aan regelmatigheids- of behendigheidsritten en -wedstrijden, tenzij deze met toestemming van de bevoegde instanties worden gehouden en de gemiddelde snelheid niet hoger komt dan 50 kilometer per uur.
  • Als je de oldtimer dagelijks gebruikt of je oldtimer niet uitsluitend recreatief/particulier wordt gebruikt (zoals voor verhuur, beroepskoeriersdiensten, betaald personenvervoer).
  • Door opzet of roekeloosheid.
  • Door georganiseerd geweld.
  • Door atoomkernreacties, aardbevingen en vulkanische uitbarstingen.
  • Door een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.

  En we vergoeden ook geen schade als:

  • De bestuurder tijdens het ongeval onder invloed was van drugs of medicijnen.
  • De bestuurder meer alcohol heeft gedronken dan is toegestaan.
  • De bestuurder weigert mee te werken aan een adem- of urinetest of bloedproef.
  • Het kenteken niet op je naam of die van je partner staat.
  • Er fraude is gepleegd.

  Je bent ook niet verzekerd voor:

  • Schade door slijtage.
  • Schade die ontstaat doordat je auto minder waard is na schade.
  • Schade die ontstaat doordat je de auto tijdelijk niet kon gebruiken.
  • Schade door bevriezing of andere langzaam inwerkende weersinvloeden.
  • Schade door (poging tot) diefstal, inbraak en joyriding als:
   • je oldtimer niet aan de verplichte alarmeisen voldeed.
   • je oldtimer niet goed afgesloten was.
   • de autosleutels in je oldtimer lagen.

Schade­regeling

Dit doen we als je schade hebt

Heb je schade aan je oldtimer en ben je daarvoor verzekerd? Dan is de waarde van je oldtimer belangrijk. Die waarde gebruiken we om de hoogte van je schadevergoeding te bepalen. Dat werkt zo:

De waarde van je oldtimer is de waarde die op het taxatierapport van je oldtimer staat. Heb je in de eerste 3 jaar schade? Dan vergoeden we die schade op basis van die taxatie­waarde. Deze regeling geldt voor 3 jaar na de datum van het taxatierapport van je oldtimer. Daarna is dag­waarde van je oldtimer ons uitgangspunt als we schade vergoeden. De dag­waarde is het bedrag dat je zou moeten betalen om een vergelijkbare oldtimer te kunnen kopen.

Wil je dat de taxatie­waarde de basis blijft voor een schadevergoeding, laat dan de oldtimer iedere 36 maanden opnieuw laten taxeren door een door ons erkende taxateur. Deze taxatiekosten zijn voor je eigen rekening.

Vergoedingen

We betalen deze kosten

Reparatiekosten

Dan moet je oldtimer nog wel te repareren zijn. Je krijgt maximaal het verschil in waarde van je oldtimer direct voor en direct na de schade.

Vergoeding bij totaal verlies (total loss)

Als het maken van je oldtimer meer kost dan het verschil in waarde van je oldtimer direct voor en direct na de schade, dan spreken we van totaal verlies (total loss). Je ontvangt dan van ons een schadevergoeding die gelijk is aan de waarde die je oldtimer had vlak vóór de schade. Als de resten van je oldtimer of sommige losse onderdelen nog wat waard zijn, trekken we die waarde af van dat bedrag.

Vergoeding bij diefstal of verduistering

Is je oldtimer gestolen of verduisterd? En wordt je oldtimer niet teruggevonden binnen 30 dagen nadat je aangifte bij de politie hebt gedaan? Dan vergoeden wij de schade op basis van totaal verlies.

Hulp van een onafhankelijk adviseur

Je kunt deze ­verzekering alleen afsluiten via een onafhankelijk adviseur. Heb je nog geen adviseur? Vind dan een adviseur bij je in de buurt op postcode of plaats.