Beperkt Casco Bromfiets­verzekering

De WA-verzekering is er niet voor schade aan je eigen brommer. Beperkt Casco dekt in bepaalde gevallen wel de schade aan je eigen brommer. Bijvoorbeeld als je bromfiets wordt gestolen of wordt getroffen door de bliksem.

Dekkingen

Hier ben je voor verzekerd

 • Verzekerd

  Wij verzekeren:

  • Schade aan de bromfiets tot maximaal de catalogus­waarde.
  • Schade aan accessoires op of aan je bromfiets tot € 250.
  • Vergoeding van € 12,50 per dag voor maximaal 30 dagen na diefstal van je bromfiets.
  • Schade aan je bromfiets die is ontstaan door:
   • Storm (windsnelheden van 14 meter per seconde of meer).
   • Natuurrampen (zoals lawine, overstroming en vallend gesteente).
   • Brand, explosie, kortsluiting en blikseminslag.
   • Een aanrijding met vogels en loslopende dieren. De schade moet dan direct ontstaan zijn door de aanrijding met het dier.
   • Hagel.
   • Diefstal, inbraak, verduistering, joyriding, oplichting of een poging hiertoe.
   • Luchtvaartuigen.
   • Relletjes.
   • Vervoer van de bromfiets per boot, trein of vliegtuig.
 • Niet verzekerd

  Dit is niet verzekerd:

  • Schade door rijden op een circuit.
  • Schade door het oefenen voor of deelnemen aan wedstrijden, behendigheidsritten of snelheidsproeven.
  • Schade door verhuur van je bromfiets.
  • Schade door opzet of roekeloosheid.
  • Schade door georganiseerd geweld.
  • Schade door atoomkernreacties, aardbevingen en vulkanische uitbarstingen.
  • Schade door een chemisch, biologisch, biochemisch of elektromagnetisch wapen.
  • Schade door slijtage.
  • Schade die ontstaat doordat je bromfiets minder waard is na schade.
  • Schade die ontstaat doordat je de bromfiets tijdelijk niet kon gebruiken.
  • Schade door bevriezing of andere langzaam inwerkende weersinvloeden.
  • Schade door (poging tot) diefstal en joyriding als je bromfiets niet aan de verplichte beveiligingseisen voldeed.
  • Schade door een aanrijding terwijl de bromfiets technische wijzigingen heeft ondergaan die volgens de wet verboden zijn. Hierdoor kan je harder met je bromfiets rijden dan wettelijk is toegestaan.

  En we vergoeden ook geen schade als:

  • De bestuurder tijdens het ongeval onder invloed was van drugs of medicijnen.
   De bestuurder geen (geldig) rijbewijs heeft of de rijbevoegdheid is ontzegd.
   De bestuurder meer alcohol heeft gedronken dan volgens de wet is toegestaan om een bromfiets te besturen.
   De bestuurder weigert mee te werken aan een adem- of urinetest of bloedproef.
   Het kenteken niet op jouw naam of die van je partner staat.
   Er fraude is gepleegd.

Schade­regeling

Dit doen we als je schade hebt

Reparatiekosten

Dan moet je bromfiets nog wel te repareren zijn. Je krijgt maximaal het verschil in waarde van je bromfiets direct voor en direct na de schade.

Vergoeding bij totaal verlies (total loss)

Als het maken van je bromfiets meer kost dan het verschil in waarde van je bromfiets direct voor en direct na de schade, dan spreken we van totaal verlies (total loss). Je ontvangt dan van ons een schadevergoeding die gelijk is aan de waarde die je bromfiets had vlak vóór de schade. Als de resten van je bromfiets of sommige losse onderdelen nog wat waard zijn, dan trekken we die waarde af van dat bedrag.

Vergoeding bij diefstal of verduistering

Is je bromfiets gestolen of verduisterd? En wordt je bromfiets niet teruggevonden binnen 30 dagen nadat je aangifte bij de politie hebt gedaan? Dan vergoeden wij de schade op basis van totaal verlies.

De bromfiets­verzekering van Reaal

 • Geschikt voor alle soorten bromfietsen
 • Aanvullend verzekeren is mogelijk
 • Accessoires ook mee te verzekeren