Verlengde nieuw­waarde

Je hebt al gelezen hoe we schadevergoeding berekenen als je een nagelnieuwe auto koopt en deze schade krijgt in de eerste 3 jaar. In het eerste jaar vergoeden we je schade op basis van de nieuw­waarde van je auto. De nieuw­waarde is de door de fabrikant vastgestelde catalogus­waarde op de dag van de schade. In het tweede en derde jaar schrijven we af op de nieuw­waarde. En na 3 jaar baseren we het schade­bedrag op de dag­waarde van je auto.

Vergoedingen

Dit vergoeden we

Schade in de eerste 3 jaar

Bij schade in de eerste 3 jaar vergoeden we je schade op basis van de nieuw­waarde van je auto.

Schade na 3 jaar maar binnen 5 jaar

Dan schrijven we elke maand af op de nieuw­waarde van je auto. Dat doen we vanaf de 13e maand. En we gaan door met afschrijven tot je auto 60 maanden oud is. Zo werkt het:

Leeftijd van je auto Afschrijving
0-12 maanden 0% per maand
13-36 maanden 1% per maand
37-60 maanden 1,5% per maand

 

Schade na 5 jaar

Dan baseren wij de schadevergoeding op de dag­waarde van je auto.

Rekenvoorbeeld

In de prakijk

Een voorbeeld om het wat duidelijker te maken. Je koopt een nieuwe auto. Je ziet een vrachtwagen over het hoofd en rijdt er tegenop. Gelukkig heb je niets, maar je auto is wel total loss. Voor de restanten van je auto ontvangen wij nog € 2.000. Wat is het schade­bedrag dat je ontvangt? Voor het gemak gaan we er vanuit dat je auto nog steeds nieuw leverbaar is. De nieuw­waarde van je auto is op de dag van de schade € 30.000.

Schade in het tweede jaar

We gaan uit van de nieuw­waarde van je auto. Die is € 30.000.

Nieuw­waarde € 30.000
Af: waarde restanten € 2.000
Je ontvangt: € 28.000

Schade als je auto 40 maanden is

Leeftijd auto Afschrijving per maand Afschrijving Afschrijvings­bedrag
0-12 maanden 0% 0% € 0
13-36 maanden 1% 24% € 7.200
37-40 maanden 1,5% 6% € 1.800
    30% € 9.000

 

Nieuwwaarde € 30.000
Af: afschrijving € 9.000
waarde restanten € 2.000
Je ontvangt: € 19.000

Schade als je auto 6 jaar oud is

Dan kijken we naar de dag­waarde van je auto. Volgens de boekjes levert deze nog € 6.000 op.

Dagwaarde € 6.000
Af: waarde restanten € 2.000
Je ontvangt: € 4.000