Zoveel mag je verzekeren

Maximaal 80%

Ben je directeur-bestuurder?

Dan kun je maximaal 80% verzekeren van je gemiddelde inkomen in de afgelopen 3 jaar in je vennootschap.

Ben je in loondienst?

Dan kun je maximaal 80% verzekeren van je bruto jaarinkomen.

Bij het bepalen van je maximaal te verzekeren bedrag houden wij rekening met een eventuele WIA-uitkering. De details kun je terugvinden in de voorwaarden van je verzekering.

Ben je startend ondernemer?

Dan neem je de winst die je verwacht of de winst uit je ondernemersplan als uitgangspunt. Je boekhouder of accountant kan je hierbij helpen. Van deze winst kun je maximaal 80% verzekeren. Samen met je financieel adviseur bepaal je wat het verzekerd bedrag wordt.

Ben je zelfstandig ondernemer?

Werk je als zzp'er, firmant in een V.O.F. of maat in een maatschap? Of heb je een eenmanszaak? En is er sprake van winst uit onderneming? Dan kun je maximaal 80% verzekeren van de gemiddelde winst uit onderneming in de voorgaande 3 kalenderjaren.

Wat is winst uit onderneming?

Winst uit onderneming is de belastbare winst uit onderneming voordat:

  • De ondernemersaftrek is toegepast.
  • De mkb-winstvrijstelling is toegepast.
  • Een toevoeging aan de oudedagsreserve is gedaan.

We tellen incidentele baten en lasten bij de belastbare winst niet mee. Je boekhouder of accountant kan je hier meer over vertellen.