Voor­waarden SRA Mantel­overeenkomst

5% korting en aanvullende Reaal Lijfwachtservice voor SRA-leden

Op 1 november 2018 sloten Reaal en SRA een mantelovereenkomst voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV). De volgende voorwaarden zijn van toepassing:

 • De SRA mantelovereenkomst biedt de volgende voordelen:

  • Doorlopend 5% korting op de premie, exclusief eenmalige poliskosten.
  • Aanvullende Lijfwacht preventieservice specifiek afgestemd op de beroepsgroep accountants.
 • Om in aanmerking te komen voor de voordelen van de mantelovereenkomst, moet aan de volgende kenmerken worden voldaan:

  • De verzekerde werkt voor een accountant- en adviesorganisatie die lid is van SRA.
  • De verzekerde is zelfstandig ondernemer of vennoot, met het beroep:
   • accountant
   • belastingadviseur
   • fiscalist
  • De verzekeringnemer sluit een Reaal UNIM AOV of UNIM Plus AOV.

  Wordt niet meer aan deze eisen voldaan? Dan dient de verzekerde of de verzekeringnemer dit zo snel mogelijk aan Reaal AOV te melden. Dan vervalt de korting per eerstvolgende hoofdpremievervaldatum.

 • Blijkt dat de verzekeringnemer onterecht korting heeft ontvangen? Dan vorderen wij de teveel ontvangen korting terug. Bij een uitkering mogen wij de uitkering verminderen naar rato van de betaalde premie ten opzichte van de verschuldigde premie.

 • De korting geldt voor nieuwe klanten. Bestaande klanten krijgen vanaf 1 januari 2019 de korting als deze via de financieel adviseur wordt aangevraagd. De korting voor bestaande klanten wordt met terugwerkende kracht verleend vanaf 1 januari van het jaar waarin de korting wordt aangevraagd.

 • De SRA mantelovereenkomst loopt tot 1 november 2021. Wij verlengen de overeenkomst iedere 3 jaar, tenzij wij of SRA hem opzeggen.

 • Een Reaal arbeidsongeschiktheidsverzekering kan alleen worden gesloten via een onafhankelijk financieel adviseur. Iedere financieel adviseur die als bemiddelaar in inkomensverzekeringen staat ingeschreven en als zodanig een aanstelling heeft bij Reaal, is bevoegd een AOV aan te vragen onder de voorwaarden van de mantelovereenkomst.

 • Komt een verzekeringnemer ook in aanmerking voor korting via het Register van Belastingadviseurs (RB)? Dan kan hij kiezen of hij korting wil ontvangen via de mantelovereenkomst met het RB of via de mantelovereenkomst met SRA.

 • Als de mantelovereenkomst stopt vervalt de 5% korting.

 • De gebruikelijke acceptatieprocedure is van toepassing.

 • De bestaande voorwaarden voor de Reaal UNIM AOV en UNIM Plus AOV en eventuele clausules zijn van toepassing.